Partizanski Glavni štab osnovan u okupiranom Beogradu – 1941.

 

Glavni štab je kasnije mijenjao ime, ali je uvijek ostao vrhovna institucija partizanske vojske.

Dana 27. lipnja 1941. godine osnovan je vrhovni organ partizanskog oslobodilačkog pokreta u Jugoslaviji. Komunistička partija Jugoslavije prethodno je odgađala početak borbe protiv nacista i fašista dok god je Staljin bio u savezu s Hitlerovom Njemačkom (pakt Molotov-Ribbentrop). Tek kad je Hitler 22. lipnja 1941. napao SSSR (operacija Barbarossa) mogli su partizani ući u borbu protiv agresora. Politbiro CK KPJ u okupiranom Beogradu održao je sjednicu na kojoj je osnovao Glavni štab Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije.

Partizanski Glavni štab osnovan u okupiranom Beogradu – 1941. | Yu NoStAlGiJa

Za komandanta Glavnog štaba izabran je Josip Broz Tito, a u štab je ušlo još 9 ljudi, i to svi članovi Politbiroa (Edvard Kardelj, Milovan Đilas, Rade Končar, Franc Leskošek, Ivan Milutinović i Aleksandar Ranković) i još tri člana iz CK KPJ (Ivo Lola Ribar, Svetozar Vukmanović Tempo i Sreten Žujović Crni). Štab je kasnije mijenjao ime, ali je uvijek ostao vrhovna institucija partizanske vojske. Već 1941. ime je promijenjeno u Vrhovni štab Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije (VŠ NOPOJ), zatim 1942. u Vrhovni štab Narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Jugoslavije (VŠ NOP i DVJ), pa zatim u Vrhovni štab Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije (VŠ NOV i POJ). Konačno, 1945. ime je promijenjeno u Generalštab Jugoslavenske armije (Jugoslavenska armija tek je 1951. preimenovana u JNA).