Persa Bosanac – Narodni heroj iz Podravske Slatine

( Hrvatska )

 

Persa Bosanac rođena je 12. jula 1922. godine u selu Ćeralije kod Podravske Slatine. Potiče iz siromašne seljačke porodice. Posle završene osnovne škole, ostala je na selu i bavila se kućnim i zemljoradničkim poslovima.

Od samog početka ustanka, čitava njena porodica je pomagala Narodnooslobodilački pokret. Njen otac Luka poginuo je od neprijateljske nagazne mine. Persa je najpre učestvovala u pripremi ustanka, a potom je pomagla Narodnooslobodilački pokret radom u pozadini. U partizane je otišla, na lično insistiranje, 18. januara 1943. godine i postala borac Sedme banijske udarne brigade. Sa brigadom je učestvovala u mnogim borbama: za Voćin, Podravsku Slatinu, Đulovac, Garešnicu, Viroviticu i drugim akcijama. Ubrzo je, zbog pokazane hrabrosti, postala desetar Prve čete Drugog bataljona.

Persa Bosanac
Persa Bosanac

Prilikom partizanskog napada na Sirač, 13. juna 1943. godine, poginuo je partizanski puškomitraljezac. U želji da spase puškomitraljez, Persa se, pod neprijateljskom vatrom, probila do poginulog partizana. Kada se podigla iz zaklona da baci bombu, smrtno ju je pogodio neprijateljski metak. Pored Perse, tokom borbi za Sirač, poginulo je još 27 partizana, a 63 ih je bilo ranjeno.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 23. jula 1952. godine, proglašena je za narodnog heroja