Petar Grubor Buzdovan – Narodni heroj

iz Otočca ( Hrvatska )

Petar Grubor rođen je 8. oktobra 1902. godine u selu Brloška Dubrava kod Otočca.

Čim je odrastao, otišao je od kuće i zaposlio se u Vojvodini. Tamo je izučio opančarski zanat. Uskoro je bio primljen za člana Saveza komunističke omladine Jugoslavije. Bio je aktivan i u sindikatu, pa je ubrzo postao funkcioner u sindikatu kožaraca. Godine 1927. primljen je za člana Komunističke partije Jugoslavije.

Petar Grubor Buzdovan
Petar Grubor Buzdovan

Nakon proglašenja Šestojanuarske diktature 1929. godine, Petar Grubor je uhapšen 14. januara u Beogradu. Državni sud za zaštitu države ga je 25. maja osudio na deset godina robije. Robiju je izdržavao u Sremskoj Mitrovici i Lepoglavi. Kada je početkom 1941. konačno pušten sa robije, odmah se priključio partijskom radu u Zagrebu.

Učesnik Narodnooslobodilačke borbe je od 1941. godine. Po zadatku KPJ, u junu je otišao u kotar Otočac, gde je zajedno sa Stipom Ugarkovićem i drugim komunistima radio na pripremanju oružanog ustanka. Decembra 1941. postavljen je za obaveštajnog oficira Štaba grupe NOP odreda za Liku. U jesen 1942. godine, postao je obaveštajni oficir Glavnog štaba Hrvatske.

Petar Grubor Buzdovan poginuo je 18. januara 1944. godine kod Špilnika u sukobu sa nemačkom kolonom. Zajedno sa njim stradali su Davorka Biluš i Ivan Dasović.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.