Počeli radovi na izgradnji hidroenergetskog i plovidbenog sistema Đerdap – 07.09. 1964 – YU KALENDAR

Na današnji dan

7. septembra 1964. godine

Počeli radovi na izgradnji hidroenergetskog i plovidbenog sistema Đerdap

Sporazum je potpisan godinu dana ranije, a prema predračunskoj vrednosti, za ovaj poduhvat je bilo potrebno oko 500 miliona dolara, po tadašnjem deviznom kursu, dok je na kraju izvođenja svih radova vrednost objekta procenjena na oko pet milijardi sadašnjih evra.

Počeli radovi na izgradnji hidroenergetskog i plovidbenog sistema Đerdap
Počeli radovi na izgradnji hidroenergetskog i plovidbenog sistema Đerdap

U izgradnji je učestvovalo više od pet hiljada ljudi, a prvi agregati su pušteni u rad krajem avgusta 1970. godine. Hidroelektrana Đerdap, koja je znatno podigla nivo Dunava, posebno na najužim i nekada najopasnijim deonicama, napravljena je na 943. kilometru ove reke, deset kilometara uzvodno od Kladova, i u to vreme je bila najveća evropska hidroelektrana, sa instaliranim kapacitetom od 2100 megavata, i jedna od najvećih na svetu.

Uz prisustvo tadašnjih predsednika Rumunije i Jugoslavije, Čaušeskua i Josipa Broza, svečano je puštena u rad 16. maja 1972. godine.

Danas je hidroelektrana Đerdap, u sastavu Elektroprivrede Srbije, sistem koji čine jedna branska i jedna rečno-protočna hidroelektrana, Đerdap 1 i Đerdap 2, koje učestvuju sa 20% u ukupnoj proizvodnji električne energije Srbije, i još uvek je najveća hidrotehnička građevina na Dunavu.

Yu nostalgija

Počeli radovi na izgradnji hidroenergetskog i plovidbenog sistema Đerdap – 07.09. 1964 – YU KALENDAR