Home Poezija NOB-a 1941-1945 Prelaz preko Neretve ( Velimir Milošević )

Prelaz preko Neretve ( Velimir Milošević )

174
Drugi svetski rat Bitka na Neretvi 02.1943.

Prelaz preko Neretve – Velimir Milošević

Preko nevidela
Ispružene ruke

Dotičem ti prste
Koji noću svetle

Preko nevidela
Ispružene ruke

Dotičeš mi prste
Koji noću svetle

Jesi li ti to brate
Usred noći mutne

Oko našeg doma
Razvejao zvezde

Jesam li ja to brate
Usred noći mukle

Oko našeg doma
Raznežio breze

Preko nevidela
Ispružene ruke

Dotičem li tamo
Tvoju zoru belu

Preko nevidela
Ispružene ruke

Razgrćeš li tamu
Po mom nevidelu

Jesi li ti to brate
Stao ispod munje

I zgrabio svetlost
Da mi vid osvetliš

Jesam li ja to brate
Presreo oluje

Na putu gde mi
U zagrljaj letiš.

Prelaz preko Neretve
Prelaz preko Neretve

boc5a1ko-kucanski-color-4web2

 

Spomenik “Pesnica” Makljen 2020.godine

_______________________________________________________________________
Pesnik Velimir Milošević rođen je 15. 2. 1937. g. u selu Verići kod Peći. Ratno siroče. Zbirke pesama za decu: Djeca su vojska najjača, Berači rose, …
Zbirke pesama: Izlazak sunca, Kula svetilja, Doba lirike
Fotografija gore:Prelaz partizana preko porušenog mosta kod Jablanice, u dolini Neretve 1943.
Fotografija, dole: Spomenik bitke na Neretvi poznat i pod nazivom Spomenik bitke za ranjenike je monumentalni spomenik podignut borcima NOVJ i ostalim žrtvama koje su pale tokom bitke na Neretvi (20. januara – 1. aprila 1943. g.). Sagrađen je 1978. a uništen 2000. g. kada su fašistički varvari stavili ogromnu količinu eksploziva pod spomenik i digli ga u vazduh. Danas sablasno stoji tek betonska konstrukcija. Autor je vajar dr Boško Kućanski.
Spomenik je bio velika kamena gromada ukopana u široku visoravan, visok 14, a širok 12 metara. Težak 700 tona. Izgled spomenika podsećao je na cvet koji širi latice. Nalazio se na mestu jedne od najžešćih bitaka, koja je vođena da bi se zaštitili ranjenici.
Boško Kućanski je prilikom izgradnje istog, opisao njegovo ostvarenje: „Prilikom rješavanja konkursnog zadatka pošao sam od prastarog narodnog običaja da se na puteve heroja polaže cvijeće. Zato se u tlocrtu mog rješenja nalazi vitalističko cvijetna forma vanzemaljskih dimenzija, koja je upisana na poprištu bitke kamenitom Makljenu i u čijem se pupoljku nalazi omnifacijalni skulpturalni oblik kao simbol bitke i trijumfa nepobjedivog života. Skulpturalni elementi spomenika treba da asociraju na volumene okolnih stjenovitih brda u pokretu koje u prodoru sa sobom nose spomeničku figuraciju vezanu za istorijske događaje i treba da djeluju kao podsticaj za dublju nadgradnju u gledaočevoj imaginaciji.“

Izvor:Slike partizana