Savo Burić – Narodni heroj iz Danilovgrada

( Crna Gora )

Savo Burić rođen je 11. januara 1915. godine u Zagredi, kod Danilovgrada. Potiče iz siromašne seljačke porodice. Osnovnu školu završio je u Danilovgradu, a gimnaziju na Cetinju. Potom je studirao na Pravnom fakultetu u Beogradu i pripadao revolucionarnom studentskom pokretu na Beogradskom univerzitetu. U članstvo Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) primljen je 1939. godine.

Savo Burić
Savo Burić

Posle Aprilskog rata i okupacije Jugoslavije, 1941. godine, Savo Burić vratio se iz okupiranog Beograda u rodni kraj i tamo aktivno učestvovao u pripremi Trinaestojulskog ustanka. Posle prvih borbi, istako se kao hrabar borac, zbog čega je ubrzo postavljen za komandira čete, u Lovćenskom partizanskom bataljonu. Posle formiranja Crnogorsko-sandžačkog odreda ušao je u njegov sastav, a 21. decembra 1941. godine je postao komandir čete u Prvom lovćenskom bataljonu Prve proleterske udarne brigade.

Avgusta 1942. godine postao je komandant Prvog lovćenskog bataljona, jula 1943. godine komandant Pete proleterske crnogorske udarne brigade, a septembra 1943. godine komandant Druge dalmatinske udarne brigade. Posle izvesnog vremena postavljen je za komandanta Četvrte proleterske crnogorske udarne brigade, a u julu 1944. godine za komandata Treće udarne divizije.

Prvi oficirski čin – čin potpukovnika, dobio je kada su 1. maja 1943. godine uvedeni činovi u NOVJ. Oktobra 1944. je unapređen u čin pukovnika, 22. decembra 1944. u čin general-majora, a čin general-potpukovnika dobio je 1947. godine.

Posle oslobođenja Jugoslavije, nastavio je profesionalnu karijeru u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Završio je Višu vojnu akademiju JNA i obavljao niz odgovornih dužnosti.

Umro je 16. juna 1963. godine u Beogradu i sahranjen u Aleji narodnih heroja na Novom groblju.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i drugih jugoslovenskih odlikovanja, među kojima su Orden ratne zastave, Orden partizanske zvezde sa zlatnim vencem i dr. Ordenom narodnog heroja je odlikovan 20. decembra 1951. godine