Slava Klarova -Narodni heroj iz Maribora (Slovenija)

Slava Klavora (1921 — 1941), učesnica Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije.

Slava Klarova
Slava Klarova

Slava Klarova rođena je 11. maja 1921. godine u Mariboru, u porodici poštanskog radnika, koji se odselio iz slovenačkog primorja, nakon što ga je okupirala Italija. Pohađala je Ekonomsku školu u Mariboru, gde je došla u doticaj s ostalim komunistima.

Na jesen 1939. godine, upisala je Ekonomski fakultet u Zagrebu. Tu je postala članica levičarskog akademskog društva „Triglav“. Krajem 1939. godine, postala je članica Komunističke partije Jugoslavije i uskoro bila izabrana u aktiv partijske ćelije.

Aprila 1940. godine, učestvovala je u kulturnoj turneji po Bosni i Hercegovini i u radu narodno-odbrambenog tabora na jugoslovensko-austrijskoj granici i u Prekomurju.
Nekoliko dana pre izbijanja Aprilskog rata 1941. godine, vratila se u Maribor i postala članica Pokrajinskog komiteta Komunističke partije Slovenije za Štajersku, čiji je sekretar bio Slavko Šlander. U komitetu je bila odgovorna za rad SKOJ-a, čija je sekretarica bila.
Nakon okupacije Jugoslavije, roditelji su joj bili iseljeni. Posle napada Nemačke na Sovjetski Savez 22. juna 1941, prešla je u ilegalnost i obavljala kurirske poslove. Pomagala je i u ilegalnoj tehnici u stanu Mare Čepić i radila na šapirografu.

Dana 7. avgusta 1941. godine, u stan Mare Čepić provalili su gestapovci, te uhapsili i odveli u zatvor sve ilegalce koje su tamo zatekli. Među njima je bila i Slava Klavora. Pri izlasku iz kuće, Slavko Šlander je pokušao da ju istrgne iz ruku gestapovaca, ali je i sam bio svladan.

Dana 8. avgusta su ju odveli u Grac i pokušvali da iz nje iznude informacije, ali nije ništa odala, pa su ju 15. avgusta vratili u Maribor. Uveče 24. avgusta, streljali su ju zajedno sa još devet drugova.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. novembra 1953. godine, proglašena je za narodnog heroja