Stanko Burić – Narodni heroj iz Danilovgrada

( Crna Gora )

Stanko Burić rođen je 1920. godine u Danilovgradu, u siromašnoj zemljoradničkoj porodici. Pre rata je završio Tehnički fakultet u Beogradu. Revolucionarnom omladinskom pokretu priključio se 1936. godine. Još kao maturant u pećkoj gimnaziji rukovodio je skojevskom organizacijom u gradu, i u selu Vitomirici.

Okupacija Jugoslavije 1941. zatekla ga je u Crnoj Gori. Aktivno je učestvovao u Trinaestojulskom ustanku, a zatim u mnogim borbama koje su vodile crnogorske jedinice do povlačenja u Bosnu.

Stanko Burić
Stanko Burić

U jednoj borbi 1942. godine bio je ranjen. Posle toga je izvesno vreme radio pri Vrhovnom štabu NOVJ, a kasnije je upućen na teren Kosova i Metohije. Stigao je sa još neizlečenim ranama koje je zadobio u Bosni. Dolaskom na Kosmet postao je član Biroa Okružnog komiteta KPJ i na toj dužnosti ostao do svoje smrti. Pod izvanredno teškim okolnostima, Stanko Burić je mnogo radio i doprineo jačanju partiskih organizacija, omasovljavanju Narodnooslobodilačkog pokreta te stvaranju i jačanju partizanskih oružanih jedinica na Kosovu i Metohiji.

Prilikom povratka sa jednog partijskog sastanka u Vrelima na Kosovu,Stanko Burić naišao je na zasjedu od 20 fašista. Imao je puškomitraljez i prihvatio je borbu. Pošto je bio skoro sam (pratio ga je samo jedan član KPJ) nije mogao da se izbori protiv fašista koji su ga bili opkolili. Borba je potrajala dugo u noć. Tek kad je svanulo, neprijateljski vojnici su mu prišli i videli da je poginuo. Pored njega je ležalo i nekoliko neprijateljskih vojnika.

Narodni heroj Stanko Burić (Danilovgrad, 1920 — Vrelo, 29. mart 1943), učesnik Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 7. jula 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.