U Jajcu osnovan TANJUG – Telegrafska agencija nove Jugoslavije – 05.11.1943 – YU KALENDAR

Na danasnji dan

05.11.1943. godine

U Jajcu osnovan TANJUG – Telegrafska agencija nove Jugoslavije

u Jajcu u Drugom svjetskom ratu osnovana Telegrafska agencija nove Jugoslavije – TANJUG. Ideju je uoči Drugog zasjedanja AVNOJ-a dao Moša Pijade, a prvi direktor je bio Vladislav Ribnikar. Tanjug je do dolaska u Beograd krajem 1944, sa skromnom opremom, stalno bio u pokretu i oglašavao se iz Drvara, sa Visa, iz Valjeva i Aranđelovca, odakle je 20. oktobra 1944. javio da je Beograd oslobođen.

Članovi i gosti prve redakcije TANJUG-a u Jajcu, novembar 1943
Članovi i gosti prve redakcije TANJUG-a u Jajcu, novembar 1943

Yu nostalgija