Veljko Dugošević – Narodni heroj iz

Rume ( Vojvodina )

Narodni heroj Veljko Dugošević (Ruma, 13. avgust 1910 — Neresnica kod Kučeva, 18. novembar 1941)

Veljko Dugošević nakon završetka Učiteljske škole u Somboru, radio je nekoliko godina kao učitelj u selu Radnja, kod Kavadraca i Ranilug, kod Gnjilana. Godine 1937. je napustio učiteljsku službu i počeo da studira na Višoj pedagoškoj školi u Beogradu. Tokom studija 1939. godine je primljen u članstvo tada ilegalne Komunističke partije Jugoslavije (KPJ). Bio je jedan od organizatora i rukovodilaca Učiteljskog udruženja „Vuk Karadžić“, koje je okupljalo politički aktivne učitelje, a takođe je bio i član Redakcije časopisa „Učiteljska straža”.

Veljko Dugošević
Veljko Dugošević

Neposredno pred početak Drugog svetskog rata, zajedno sa suprugom Natalijom dobio je učiteljsku službu u selu Turiji, kod Kučeva istovremeno politički delujući u Beogradu i Požarevcu. Nakon okupacije Jugoslavije, 1941. godine, aktivno je radio na organizovanju Narodnooslobodilačkog pokreta (NOP) i učestvovao u prvim oružanim akcijama. Učestvovao je u formiranju prvih partizanskih grupa i bio najpre komandant Zviškog partizanskog odreda, a od septembra 1941. godine komandant Požarevačkog partizanskog odreda. Pod njegovom komandom, odred je oslobodio veliku teritoriju na području požarevačkog okruga, a učestvovao je i u oslobođenju Petrovca, Kučeva, Golubca, Žagubice i dr.

U toku Prve neprijateljske ofanzive, polovinom novembra 1941. godine, Štab Požarevačkog odreda se iz Kuvečva povukao ka Homoljskim planinama. U selu Neresnici Štab je 18. novembra 1941. godine bio iznenađen i opkoljen od strane jakih nedićevskih i četničkih snaga Koste Pećanca. Štiteći odstupnicu odreda, Veljko Dugošević je poginuo sa automatom u rukama. U znak sećanja na prvog komandanta Požarevački partizanski odred je nosio njegovo ime.

Za narodnog heroja proglašen je 9. maja 1945. godine.