Aprilski rat

   Ime za njemačku invaziju ( kodnog naziva Direktiva 25 ) na Kraljevinu Jugoslaviju 6.aprilaAprilski rat ili Direktiva 25 | Yu NoStAlGiJa 1941.Ova operacija označava početak Drugog svjetskog rata na teritoriji Jugoslavije. Napad je izvršen kopnenim putem, iz više različitih pravaca. Njemačke, italijanske i mađarske trupe napadaju teritoriju Jugoslavije iz pravca Austrije, Italije, Mađarske, Rumunije i Bugarske. Teško je bombardovan Beograd. U isto vrijeme počeo je i njemački napad na Grčku ( Operacija Marita ).
U noći između 5. i 6. aprila, Njemci su zauzeli Slip na Dunavu, a u zoru 6. aprila njemačka avijacija je napala veće gradove poput Niša, Leskovca, Kragujevca, Beograda, Novog Sada, Sarajeva, Mostara i Banja Luke. Sama operacija bombardovanja Beograda nazvana je Kaznena odmazda. U toku bombardovanja 6. i 7. aprila poginulo je 10 000 Beograđana.
Pad Jugoslavije bio je neizbježan. Država je bila podijeljena, armija nije bila spremna da se sukobi sa Njemcima, mobilizacija nije stigla na vrijeme, a plan za odbranu zemlje koji je obuhvatao odbranu čitavih granica bio je površan i osuđen na propast, jer vojska nije imala nikakva sredstva za odbranu.
Rat je završen 17.aprila 1941. kapitulacijom Jugoslavije. Kraljevska porodica i pojedini predstavnici vlade otišli u egzil u Veliku Britaniju. Poslije rata Jugoslavija je bila podijeljena među silama osovine. Hitler je rekao da su Srbi glavni krivci za rat i podijelio Srbiju na više okupacionih zona. Hrvati su dobili nezavisnost, Sloveniju su podijelile Italija i Njemačka, Bačku i Novi Sad dobili su Mađari, Banat Rumuni, Bugari veći dio Makedonije i dio jugoistpčne Srbije, Italijani su dobili i Kosovo i preostali dio Makedonije i pripojili tkz. Velikoj Albaniji. Crna Gora piostala je italijanski protektorat. Preostali dio Srbije organizovan je kao država pod generalom Milanom Nedićem. Jugoslavija će biti okupirana sve do 1945. godine.