fbpx
Smotra jedinica Prve dalmatinske brigade na otoku Visu septembar 1944 Autor Zivko Gattin Koloriziracija Yu nostagija

Fotografije partizana

Prva dalmatinska proleterska brigada

Prvi šibenski partizanski odred

Prvi šibenski partizanski odred U prvim danima augusta 1941. sedam dalmatinski partizanskih odreda je krenuo prema oslobođenom teritoriju: Splitski, Kaštelansko-trogirski, Vodičko-zatonski, Šibenski, Primoštensko-krapanjski, Sinjski i...

☭ ★ NARODNA VOJSKA ★ ☭~ Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi Jugoslavije

☭ ★ NARODNA VOJSKA ★ ☭~ Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi Jugoslavije Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije (slv. Narodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi Jugoslavije; mk. Народноослободилетна војска и партизански одреди на...

PRVI SISAČKI PARTIZANSKI ODRED

 PRVI SISAČKI PARTIZANSKI ODRED Odluku o formiranju Odreda je donio Okružni komitet Komunističke partije Hrvatske za Sisak. Još u svibnju održan je sastanak u kući...

Antifašistički front žena (AFŽ)

Antifašistički front žena (AFŽ) Cilj osnivanja AFŽ-a bio je mobilizacija žena radi pomaganja jedinicama Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, pomoći organima vlasti u organizovanju pozadine, učešća u...
42. makedonska divizija NOVJ

42. makedonska divizija NOVJ

42. makedonska divizija NOVJ 42. makedonska divizija NOVJ formirana je 7. septembra 1944. godine u selu Lisiče kod Velesa. Pri osnivanju u njen sastav su ušle Treća, Osma i Dvanaesta makedonska brigada. Do druge polovine novembra, imala je...
Borci Crvene armiije i 51.vojvodjanske divizije poslije bitke na Batini

51. vojvođanska divizija NOVJ

51. vojvođanska divizija NOVJ Pedesetprva vojvođanska divizija NOVJ je formirana 31. oktobra 1944. godine u Novom Sadu od Sedme, Osme i Dvanaeste vojvođanske brigade. U njenom sastavu bile su još i Četrnaesta vojvođanska (slovačka) brigada, od 11....
40. slavonska divizija NOVJ

40. slavonska divizija NOVJ

40. slavonska divizija NOVJ 40. slavonska divizija NOVJ formirana je 15. jula 1944. godine u okolini Daruvara. Pri osnivanju u njen sastav su ušle Šesnaesta omladinska brigada „Joža Vlahović“ i Osamnaesta slavonska brigada....
Borci 28. slavonske divizije

28. slavonska udarna divizija NOVJ

28. slavonska udarna divizija NOVJ 28. slavonska divizija NOVJ formirana je polovinom maja 1943. godine i tom prilikom dobila je naziv: "10. divizija NOV Hrvatske". U oktobru 1943. godine Vrhovni štab...
27. istočnobosanska divizija

27. istočnobosanska divizija NOVJ

27. istočnobosanska divizija NOVJ Dvadesetsedma istočnobosanska divizija NOVJ formirana je 10. oktobra 1943. u oslobođenoj Tuzli od Druge krajiške, 17. majevičke, 18. istočnobosanske brigada, i delova Birčanskog NOP odreda. 24. oktobra u njen...
26.divizija na Visu

26. dalmatinska divizija NOVJ

26. dalmatinska divizija NOVJ Dvadeset šesta dalmatinska divizija NOVJ formirana je 8. oktobra 1943. godine. U njen sastav su ušle Jedanaesta (biokovska), Dvanaesta i Trinaesta (južnodalmatinska) brigada sa oko 3 800 boraca. U...
18,652FansLike

NAJČITANIJE