42. makedonska divizija NOVJ

42. makedonska divizija NOVJ formirana je 7. septembra 1944. godine u selu Lisiče kod Velesa. Pri osnivanju u njen sastav su ušle Treća, Osma i Dvanaesta makedonska brigada. Do druge polovine novembra, imala je 4.136 boraca i oficira. Sredinom oktobra 1944. godine, ušla je u sastav Šesnaestog korpusa NOVJ.

42. makedonska divizija NOVJ
42. makedonska divizija NOVJ

Dejstvovala je na širem području oko Skoplja, na komunikacijama prema Velesu i komunikaciji Skoplje-Tetovo u borbama protiv nemačkih i balističkih snaga. Jedinice divizije su, 9. novembra 1944., oslobodile Veles, a zatim učestvovale u oslobođenju Skoplja 13. novembra 1944. godine. U decembru je divizija učestvovala u borbama za oslobodjenje Kosova.

Početkom januara 1945. godine, u njen su sastav ušle Treća i Šesnaesta makedonska brigada, Sedma albanska brigada i Prva artiljerijska brigada. Nakon toga je divizija ušla u sastav Petnaestog korpusa NOVJ. Učestvovala je u borbama na Sremskom frontu i završnim operacijama za oslobođenje Jugoslavije.