Crnogorske partizanke u Bosanskoj Krajini

Drugarice borci 2. bataljona IV crnogorske brigade, kod reke Janj u Bosanskoj Krajini, u jesen 1942. godine.

Crnogorske partizanke u Bosanskoj Krajini
Crnogorske partizanke u Bosanskoj Krajini

Ova fotografija, nešto lošijeg kvaliteta, prikazuje crnogorske partizanke u Bosni, naoružane mahom puškom i bombama. Ove ratnice su, zajedno sa ostalim crnogorskim partizanima, početkom 1942. prešle u Bosnu, nakon gušenja ustanka u Crnoj Gori od strane četnikai Italijana. Na Sutjesci su juna 1942. ostaci crnogorskih ustanika formirali Četvrtu crnogorsku proletersku brigadu.

Na licima partizanki se vidi osmeh, jer su u to vreme oslobođeni mnogi gradovi i stvorena velika slobodna teritorija u Bosni.

Na slici ima nekoliko i muških saboraca. Partizan koji sedi u sredini sa brkovima i naočarima je narodni heroj Ivan Milutinović.