Gazimo, gazimo – Matej Bor

Gazimo, gazimo u belu mećavu,
ubrzo i preko ušiju biće snega.
Gazimo, gazimo. Šta ako na glavu
nataknemo šubare s drveća?
Gazimo, gazimo. Preko, na Savu
đavo nas na igru mami večeras.

Gazimo, gazimo. A ko pred nama
u strmim lazima i hridima se smeje?
Ko s karabinkom nabijenom preko ramena,
ko tako hita u bregove?

Gazimo, gazimo. Tamo pred nama
u mećavu zavijena i sutone gora
zapliće, provlači se među granama
na dugim, klimavim nogama – Pobuna.

(Prevela sa slovenačkog Roksanda Njeguš)

Partizani januar 1944. godine
Partizani januar 1944. godine

Matej Bor (Vladimir Pavšič) rođen je 14. aprila 1913.g., a umro 29. septembra 1993. Bio je jugoslovenski pesnik, prevodilac, novinar…
Rodio se u selu Grgar kraj Gorice. Kada je nakon Prvog svetskog rata njegov rodni kraj završio u Italiji, porodica mu se preselila u Celje. Po izbijanju Drugog svetskog rata priključio se partizanima gde je počeo objavljivati pesme i postao jedan od vodećih pesnika Osvobodilne fronte. Njegova pesma „Hej brigade“ je postala neslužbena himna slovenačkih partizana.

 

Izvor :Slike partizana