Ibrahim Perviz – Narodni heroj iz Cazina

( Bosna i Hercegovina )

Ibrahim Perviz rodio se u Mutniku kod Cazina 1902. godine. Kao rudar radio je u Trepči i u Zenici. Rano se opredelio za revolucionarni pokret i član Komunističke partije Jugoslavije je postao 1935. godine. Zbog toga je često proganjan, hapšen i otpuštan sa posla. Po direktivi partije 1938. godine otišao je u Zenicu. Imao je velikih uticaja u obnovi zeničke partijske organizacije.

Ibrahim Perviz
Ibrahim Perviz

Nakon sloma Kraljevine Jugoslavije u Aprilskom ratu ustaše su počele da čine masovne zločine zbog toga je Perviz počeo da se politički odupire širenju ustaške organizacije. Zbog doslednosti i borbi za KPJ određen je za komesara Zeničkog partizanskog odreda.

Prilikom izvršavanja zadataka, Ibrahim Perviz je 5. avgusta 1941. godine ušao u Zenicu, iako je znao da su pre njegovog dolaska dve grupe komunista uhapšene i da policija traga za njim. Nije hteo da napusti grad sve dok se ne završi diverzija. Pošto je čovek koji je izvršavao diverziju bio ustaški agent, ustaše su nastavile da hapse. Perviz je 6. avgusta u trenutku kada je trebalo da se sastane sa ostalim članovima partizanskog odreda opkoljen od strane ustaša. Tada je shvatio da je u pitanju izdaja. Svojoj grupi je naredio pravac kojim da se povuku, a sam je prihvatio neravnopravnu borbu kako bi omogućio da se grupa povuče. Da ne bi bio zarobljen, izvršio je samoubistvo.

Ukazom predsednika FNR Jugoslavije Josipa Broza Tita, 24. jula 1953. godine, Ibrahim Perviz proglašen je za narodnog heroja