Home Narodni heroji Olivera Vera Jocić – Narodni heroj iz Skoplja ( Makedonija )

Olivera Vera Jocić – Narodni heroj iz Skoplja ( Makedonija )

239
Olivera Vera Jocić
Olivera Vera Jocić

Olivera Vera Jocić – Narodni heroj iz Skoplja

( Makedonija )

Olivera Vera Jocić  Rođena je 21. avgusta 1923. godine u selu Sinđelić, kod Skoplja, u srednje imućnoj zemljoradničkoj porodici. Osnovnu školu i tri razreda gimnazije učila je u Skoplju. Rano je stupila u redove revolucionarne omladine Skoplja. Čitala je marksističku literaturu, prisustvovala omladinskim sastancima i izvršavala zadane zadatke.

Olivera Vera Jocić
Olivera Vera Jocić

Početkom 1941. godine primljena je u članstvo Saveza komunističke omladine Jugoslavije. Međutim, iz straha od rata koji se približavao, roditelji su je poslali, zajedno sa sestrom Vidom, kod rođaka u Valjevo. Vera se tamo povezala sa naprednim pokretom, gde je primljena u članstvo Komunističke partije Jugoslavije.

Do jeseni 1941. godine radila je u partijskoj organizaciji u Valjevu, a onda je, po partijskoj direktivi, stupila u Jastrebački partizanski odred. U zimu 1942. godine upućena je kao partijski radnik u Niš, sa zadatkom da radi na rasplamsavanju Narodnooslobodilačke borbe. Vera je tražila da ode u partizanske jedinice i u drugoj polovini 1942. godine našla se u partizanskom odredu koji je operisao na južnomoravskom terenu.

Godine 1943. otišla je u Makedoniju, gde je postala zamenica političkog komesara u Kumanovskom partizanskom odredu. Prilikom formiranja partizanskog odreda „Orce Nikolov“ postala je zamenica političkog komesara Trećeg bataljona. Tada se istakla u borbama kod Drenovika, Pelinaca, Ristovca i ostalih mesta.

Na dan 20. maja 1944. godine, brigada je vodila tešku borbu na Liscu, na Osogovskoj planini. Verin Treći bataljon izvršio je juriš da probije put kroz redove bugarske vojske ka planini Ograždenu. U tom jurišu Olivera Vera Jocić je bila teško ranjena. Posle tri dana, nošena na rukama partizana, podlegla je ranama.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine,Olivera Vera Jocić proglašena je za narodnog heroja.

Neka od njenih spomen-obeležja su bista u Skoplju, rad njene sestre vajarke Vide Jocić, i spomenik u Makedonskoj Kamenici, rad vajara Tome Serafimovskog