Ide Tito preko Romanije

Ide Tito preko Romanije
Vodi svoje divizije
Doš’o Tito u Srbiju
Osnovao Narodnu armiju!
Drugarice, zasadimo svijeće
Kud se vojska druga Tita kreće!
Ova zemlja više robovat neće
Jer se po njoj vojska druga Tita kreće