Ide Tito preko Romanije

Ide Tito preko Romanije
Vodi svoje divizije
Doš’o Tito u Srbiju
Osnovao Narodnu armiju!
Drugarice, zasadimo svijeće
Kud se vojska druga Tita kreće!
Ova zemlja više robovat neće
Jer se po njoj vojska druga Tita kreće

 

Ide Tito preko Romanije
Ide Tito preko Romanije