Josip Kraš – Narodni heroj iz Ivanca (Hrvatska)

Josip Kraš (Vuglovec kraj Ivanca, 26. februar 1900. – Karlovac, 18. oktobra 1941.), bio je hrvatski komunist, sindikalni aktivist i narodni heroj SFRJ.

Nakon Prvoga svjetskog rata uključio se u radnički pokret i postao sindikalni aktivist. Godine 1920. postao je član uprave Sindikata prehrambenih radnika u Zagrebu. Uređivao je listove “Radnik” i “Borba” i surađivao s lijevo orijentiranim intelektualcima, zbog čega je, nakon uvođenja šestosiječanjske diktature, suđen i osuđen na 5 godina zatvorske kazne, koju je izdržavao u Srijemskoj Mitrovici.

Nakon izlaska iz zatvora, organizirao je rudarske štrajkove u Ivancu, nakon čega su poboljšani uvjeti rada u rudnicima. Od 1937. godine bio je član najviših rukovodnih tijela KPH i KPJ. Na Osnivačkom kongresu Komunističke partije Hrvatske, 1937. godine, bio je izabran za člana Centralnog komiteta KP Hrvatske, a na Petoj zemaljskoj konferenciji KPJ u Zagrebu, održanoj u listopadu 1940. godine, za člana Centralnog komiteta KPJ.

Josip Kraš
Josip Kraš

Nakon početka Drugoga svjetskog rata bio je organizator antifašističke borbe za Banovinu, Kordun, Gorski kotar i Hrvatsko primorje. Tada je otišao u Karlovac, kao delegat Centralnog komiteta KP Hrvatske, izvršiti pripreme za oružani ustanak. Tu je osnovao Vojni komitet za Kordun, Baniju i Gorski kotar. Nedugo nakon njegovog dolaska u Karlovac, u gradu su bile formirane udarne omladinske trupe i počele oružane akcije. Oštećen je dalekovod Ozalj – Karlovac – Zagreb, srušena pruga između Mostanja i Duge Rese, organizirana pobuna u domobranskom garnizonu, a istodobno su radnici i omladinci upućivani u prve partizanske odrede.

 

Poginuo je u uličnoj borbi s ustašama, 18. oktobra 1941. godine u Karlovcu.

Za narodnog heroja Jugoslavije Josip Kraš proglašen je 26. maja 1945. godine.

Pokopan je u Grobnici narodnih heroja na Zagrebačkom groblju Mirogoju.

Po njemu je 1950. godine nazvana zagrebačka tvornica keksa i čokolade “Josip Kraš”, a od 1992. godine zove se “Kraš”. Godine 1965. njegova rodna kuća u Vuglovcu uređena je u memorijalni muzej.