Kad su Sremci krenuli sa te Fruške gore

Kad su Sremci krenuli
sa te Fruške gore
pa odoše za Bosnu
tamo da se bore.

Kad su stigli do Bosne,
do te reke Save,
ugledaše Majevicu,
brda joj se plave.

Oj, ti Bosno, ponosna,
visokih bregova,
eto tebi u pomoć
Sremačkih sinova.

Da bijemo fašiste,
da ih isteramo,
a kad Bude gotovo
kući se vraćamo.

Na Bosnu su, na Bosnu,
udarili Nemci,
a ne znaju, a ne znaju,
da su tamo Sremci!

Kad su Sremci krenuli sa te
Komandant Prve vojvodjanske brigade Ilija Bogdanović Čiča diktira zapovjest za prelazak druma Kalinovik—Foča

„Kad su Sremci krenuli sa te Fruške gore“ ili „Dolazak Sremaca u Bosnu“ je popularna partizanska pjesma popa Save Suvića– koračnica ispjevana za vrijeme Drugog svjetskog rata. Događaj o kome pjesma govori jeste prelazak boraca Srema u istočnu Bosnu radi uspješnije zajedničke borbe sa bosanskim partizanskim jedinicama protiv neprijatelja. Prvo prebacivanje sremskih partizana preko rijeke Save desilo se u noći između 4. i 5. novembra 1942. godine kod semberskog sela Brodac. Kasnije su nastavljena prebacivanja vojvođanskih jedinica u Bosnu.

O ovim danima govori i spomenik Borcima Srema i istočne Bosne u selu Donja Trnova, opština Ugljevik