Home Narodni heroji Katarina Patrnogić Cica – Narodni heroj iz Prizrena ( Kosovo )

Katarina Patrnogić Cica – Narodni heroj iz Prizrena ( Kosovo )

193
Katarina Patrnogić Cica
Katarina Patrnogić Cica

Katarina Patrnogić Cica – Narodni heroj iz Prizrena

( Kosovo )

Katarina Patrnogić Cica rođena je 1921. godine u Prizrenu, u zanatlijskoj porodici. Završila je gimnaziju 1939. godine, posle čega je upisala Pravni fakultet u Beogradu.

Februara 1941. godine, postala je kandidat, a uskoro i članica Komunističke partije Jugoslavije.

Katarina Patrnogić Cica
Katarina Patrnogić Cica

Okupatorskom podjelom Kosova 1941. godine, Prizren je pripao italijanskoj okupacionoj zoni. Karabinjeri su uhapsili Katarinu u novembru iste godine i mučili ju da oda imena saradnika Narodnooslobodilačkog pokreta. Pošto nije ništa priznala, puštena je iz zatvora. Karabinjeri su nastavili da ju potajno prate u nadi da će ih odvesti do svojih saradnika. Neko je vreme ilegalno radila u Prizrenu, a zatim je prešla u Orahovac da bi radila na organizovanju NOP-a.

Avgusta 1942. godine, policija je saznala da se Katarina Patrnogić Cica vratila u Prizren, pa su ju ponovno uhapsili. Mučili su ju i ispitivali, ali nije ništa priznala. Neko vreme je boravila u prizrenskom zatvoru, nakon čega su ju prebacili u tiranski zatvor. Po dolasku u zatvor, uključila se u pripreme grupe komunista za bjekstvo. Januara 1943. godine, tokom bjega, imala je zadatak da onesposobi čuvarku, vezavši ju, a zatim pobjegla zajedno s ostalim zatvorenicama.

Aprila 1943. godine, postala je borac Šarplaninskog partizanskog odreda. Avgusta 1943, bila je postavljena za zamenicu političkog komesara čete. Dana 8. avgusta, postala je politički komesar Trećeg bataljona Osme preševske brigade. Dana 9. septembra, prilikom formiranja Druge kosovsko-metohijske brigade, Katarina Patrnogić Cica postala je zamenicom političkog komesara brigade. Od decembra 1944, do kraja rata bila je zamjenica političkog komesara Četvrte kosovsko-metohijske brigade.

Poslije rata, bila je poslanica šarplaninsko-gorskog izbornog sreza u Narodnoj skupštini Jugoslavije, Skupštini Srbije i Skupštini Kosova.

Vršila je dužnosti sekretarice Sreskog komiteta KPJ u Prizrenu, članice Oblasnog komiteta i Centralnog komiteta SK Srbije, članice Oblasnog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda za Kosovo i Metohiju i Glavnog odbora SSRN Srbije i ostalo.

Preminula je tokom vršenja dužnosti potpredsednice Skupštine Kosova, 1971. godine.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine i više drugih jugoslovenskih odlikovanja. Ordenom narodnog heroja odlikovana je 27. novembra 1953. godine.