Majda Šilc – Narodni heroj iz Sodražice ( Slovenija )

Majda Šilc  rođena 17. marta 1923. godine u Kržetima, kod Sodražice. Osnovnu školu završila je u Gori i Sodražici, a u Ljubljani produžila školovanje. Završila je Zanatsku školu i zaposlila se u trgovini papirom i kancelarijskim materijalom „Tičar“.

Majda Šilc
Majda Šilc

U Narodnooslobodilački pokret Jugoslavije uključila se 1941. godine. Radila je na skupljanju papira za potrebe ilegalnih štamparija. U proleće 1942. godine bila je primljena u Savez komunističke omladine Jugoslavije. Juna iste godine, jedan njen saradnik bio je zarobljen i kako nije izdržao mučenje, izdao ju je policiji, ali je na vreme pobegla. S lažnim ispravama prebacila se 19. juna 1942. u Dolomitski partizanski odred. Tamo je bila četna bolničarka.

Krajem oktobra, iz odreda je izdvojen jedan bataljon dobrovoljaca koji je ušao u sastav Druge slovenačke brigade kao njen Treći bataljon; u njemu je bila i Majda. U leto 1943. Postala je članica Komunističke partije Jugoslavije i postala sekretarica SKOJ-a Drugog bataljona. Nakon kapitulacije Italije 1943, postala je sekretarica SKOJ-a brigade.

Novembra 1943. godine, Druga brigada prebacila se u Gorski kotar, gde je Majda Šilc učestvovala u svim njenim bitkama. Februara 1944, brigada se vratila u Sloveniju i vodila borbe u rejonu Kočevskog roga. Marta 1944, Majda je poslana kao delegat na Drugi kongres USAOJ-a koji je održan početkom aprila 1944. godine u oslobođenom Drvaru; u Sloveniju se vratila početkom juna.

Poginula je 14. jula 1944. godine kod Novog Mesta u borbama protiv nemačko-domobranskih snaga.

Prva je Slovenka proglašena za narodnog heroja 19. juna 1945. godine.