Narodni heroj – Angel Besednjak Don

iz Branika ( Slovenija )

Angel Besednjak Don rođen je 1914. godine u Braniku kod Gorice. Još od rane mladosti priključio se radničkom pokretu. Godine 1928. prebegao je iz Italije u Jugoslaviju i zaposlio se u železničkoj radionici u Mariboru. Tamo je postao sekretar organizacije KPJ i član partijskog komiteta Maribora (Desni Breg). Aktivno je učestvovao u mnogim štrajkovima radnika. Član Komunističke partije Jugoslavije postao je 1936. godine.

Angel Besednjak Don
Angel Besednjak Don

Odmah posle kapitulacije Jugoslavije, aprila 1941. godine, bio je među prvim štajerskim partizanima, koji su se našli na Pohorju. Stupio je u Pohorsku četu i učestvovao u mnogim borbama protiv Nemaca, u sabotažama i drugim akcijama. Kao mitraljezac Štajerskog bataljona istakao se naročito u napadu na Šoštanj, 8. oktobra 1941. godine.

Najpoznatija akcija u Štajerskoj 1941. godine bila je takozvani Brežiški pohod. Tada su jedinice pod komandom Franca Rozmana – Staneta i jedinice Dolenjske pod rukovodstvom Mihe Marinka prodirale po dubokom snegu kroz Savinjsku dolinu. U najtežoj situaciji na Lesičju, kod Brežica, Besednjak je bio ranjen. Opkoljen, golim rukama se borio sa neprijateljskim vojnicima dok ga nisu savladali i ubili.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. novembra 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.