Narodni heroj – Božidarka Damnjanović Marković iz Mladenovca ( Srbija )

Božidarka Damnjanović Marković je pre rata završila nižu gimnaziju i žensku zanatsku školu. Nakon okupacije Jugoslavije, priključila se Narodnooslobodilačkom pokretu (NOP) i juna 1941. postala član Saveza komunističke omladine (SKOJ). Oktobra 1941. stupila je u Kosmajski partizanski odred i primljena u članstvo Komunističke partije (KPJ). Istog meseca postala je član Sreskog povereništva KPJ za mladenovački srez, gde je bila zadužena za politički rad sa ženama.

Božidarka Damnjanović Marković
Božidarka Damnjanović Marković

U jesen 1941, kada se Kosmajski odred povukao sa terena Kosmaja, ostala je u grupi partizana, koja je svojim akcijama trebala da prikrije odlazak odreda. Tokom rata učestvovala je u mnogobrojnim vojnim akcijama po Kosmaju u Šumadiji, gde je postala popularna pod partizanskim imenom Kika. Kada je 1943. ponovo formiran Kosmajski odred, Božidarka Damnjanović Marković postavljena je za zamenika političkog komesara, a istovremeno je bila član Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac.

Nakon oslobođenja je završila Učiteljsku školu i izvesno vreme radila kao učiteljica, a potom kao direktor škole i direktor Zavoda za osnovno obrazovanje. Uporedo je obavljala razne društveno-političke dužnosti i bila poslanica republičke i savezne skupštine. Bavila se novinarsko-publicističkim radom i 1978. objavila biografsku knjigu Ja i moji ratni drugovi. Od 1943. bila je u braku sa Dražom Markovićem, visokim državnim i partijskim funkcionerom Saveza komunista, SR Srbije i SFR Jugoslavije. Sahranjena je na Novom groblju.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i drugih odlikovanja, Božidarka Damnjanović Marković među kojima je Orden narodnog heroja.

Yu nostalgija