Narodni heroj – Eduard Edo Blažek

iz Teslića ( BiH )

Eduard Edo Blažek rođen je 1920. godine u Tesliću, gdje su se njegovi roditelji Rozalija i Emil Blažek, hrvatski doseljenici, doselili početkom XX vijeka. Oni su bili radnici novopokrenute fabrike drvne industrije „Destilacija“ i imali su tri sina – Antu, Josipa i Edu. Edo Blažek i njegov mlađi brat Anto bili su aktivni u radničkom pokretu Teslića, a po izbijanju Drugog svjetskog rata učestvovali su i organizovanju oružanog ustanka.

Eduard Edo Blažek
Eduard Edo Blažek

Poslije završene osnovne škole, Eduard Edo Blažek se zaposlio u fabrici „Destilacija“. Kao mladi radnik ubrzo se upoznao sa radničkim pokretom, a 1937. godine postao je član Saveza komunističke omladine Jugoslavije. Sa aktivnim partijskim djelovanjem počeo je, po dolasku Adema Hercegovca u Teslić, 1940. godine, i time postao aktivista obnovljene partijske ćelije koja je bila povezana sa partijskom organizacijom u Tuzli. Godine 1941. primljen je u članstvo Komunističke partije Jugoslavije.

Poslije Aprilskog rata i proglašenja ustaške Nezavisne Države Hrvatske, 1941. godine, aktivno je radio na organizovanju ustanka. Zajedno sa ostalim istaknutim komunistima ovog kraja – Brankom Markočevićem, Ademom Hercegovcem, Miloradom Mirkovićem i Edhemom Pobrićem osnovao je i prvu organizovanu oružanu grupu, avgusta 1941. godine, sa sjedištem u Cvijićima kod Čečave. Grupa je nosila naziv „Borjanska gerila“, a kasnije postala Odred broj 4 Prve čete za Bosansku Krajinu. Iste godine je osnovana i druga oružana četa, Vrućička, u kojoj je Edo Blažek djelovao kao politički komesar. Ova grupa je upravo pod komandom Ede Blažeka ostvarila prve veće oružane uspjehe. U Jasenici, kod Blatnice, 20. novembra 1941. godine razoružali su 90 stražara i ubili komandira straže.

Krajem 1941. i početkom 1942. godine u Tesliću dolazi do razdvajanja ustaničkih snaga na – partizane, četnike i dobrovoljce. Kako je Partizanski pokret bio nedovoljno jak, Eduard Edo Blažek je sa ostalim aktivistima u ljeto 1942. godine krenuo prema Travniku da bi se priključio većim partizanskim jedinicama. Prilikom puta ka Travniku, u mjestu Gluha Bukovica, kod Kotor Varoši, presrela ih je veća grupa četnika i opkolila. U pokušaju proboja, svi su poginuli.

Tokom Narodnooslobodilačke borbe, poginula su oba brata Ede Blažeka – Josip i Anto. Mlađi brat Anto Blažek poginuo je 1943. godine kao borac Prve proleterske udarne brigade.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. novembra 1953. godine, Eduard Edo Blažek proglašen je za narodnog heroja.