Narodni heroj – Trivun Vitasović Triva

iz Sr.Mitrovice ( Vojvodina )

Trivun Vitasović Triva rođen je 30. januara 1922. godine u selu Laćarak, kod Sremske Mitrovice. Potiče iz mnogobrojne seljačke porodice. Da bi se prehranio, zaposlio se vrlo mlad u Drvnom kombinatu Sremskoj Mitrovici, a jedno vreme je radio i kao radnik na pruzi.

Trivun Vitasović Triva
Trivun Vitasović Triva

Uoči rata, je, kao član čitaonice, koja je u njegovom selu bila centar okupljanja omladine, došao u dodir s radničkim pokretom i početkom 1941. godine postao član Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ). Član Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) postao je u toku rata 1942. godine.

U Aprilskom ratu nalazio u grupi od dvadestdva omladinca – dobrovoljca, koji su prešli u Mačvu da se bore u odbrani zemlje. Zbog rasula vojske, vraća se u Laćarak, gde ga zajedno sa još osamnaest meštana, 18. aprila 1941. godine, hapse najpre ustaše, a zatim i Nemci, i iz Vojvodine ih proteruju u Srbiju.

Posle početka ustanka u Mačvi, zajedno sa još tridesetdva Laćarca stupa, 10. avgusta 1941. godine u Mačvanski partizanski odred. Posle Prve neprijateljske ofanzive i tragične sudbine Mačvanskog odreda, sa preživelim Laćarcima vraća se u rodno mesto. Tu se priključuje seoskoj skojevskoj organizaciji. Ponovo je, od strane ustaša, uhapšen, ali je posle tri dana pušten. Posle izlaska iz zatvora, do maja 1942. godine nalazio se u ilegalnosti.

U maju stupa u Četvrtu četu Fruškogorskog partizanskog odreda. Trivun Vitasović Triva 4. novembra 1942. godine postao je član diverzantske grupe koja je izvodila akcije na celoj teritoriji Srema. Početkom 1943. godine, postavljen je za komandira diverzantske čete koja je radila diverzije od Zemuna do Rume. U novembru 1943. godine, postao je komandir Druge čete Diverzantskog bataljona koji je bio pod neposrednim rukovodstvom Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine.

Za vreme Sremskog fronta, Lebarnikovoj diverzantskoj četi se izgubio svaki trag. Pretpostavlja se da su početkom novembra 1944. godine, naišli na minsko polje i izginuli.

Za vreme Narodnooslobodilačke borbe poginula su dva Trivunova brata, Ranko i Stevo (streljan u Jasenovcu) i njegova dve godine mlađa sestra Radinka zvana „Lepinjica“ (koja je kao borac Treće vojvođanske udarne brigade, od teških rana umrla, avgusta 1943. godine, i sahranjena na Širokom dolu na Fruškoj gori). Osnovna škola u njegovom rodnom selu, Laćarku nosi njegovo ime.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. novembra 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja Jugoslavije.