Home Narodni heroji Narodni heroj – Florijan Bobić iz Varaždina ( Hrvatska )

Narodni heroj – Florijan Bobić iz Varaždina ( Hrvatska )

117
0
Florijan Bobić
Florijan Bobić

Narodni heroj – Florijan Bobić

iz Varaždina ( Hrvatska )

Narodni heroj Florijan Bobić (Gornji Kućan, kod Varaždina 1. maj 1913 — Jalkovec, kod Varaždina 29. april 1942), učesnik Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije.

Radio je u kao radnik u Tekstilnoj fabrici „Tivar“ u Varaždinu. Bio je aktivan u URSSJ (Ujedinjeni radnički sindikalni savez Jugoslavije). Zbog učešća u više sindikalin akcija i izvršavanja partijskih direktiva, primljen je u KPJ 1935. godine. U prvoj polovini 1937. postao je član OK KPH za Varaždin i Čakovec, a od leta 1941, pa do smrti sekretar tog komiteta.

Florijan Bobić
Florijan Bobić

Jedan je od organizatora ustanka u varaždinskom kraju. Bio je borac Kalničkog partizanskog odreda. Poginuo je u borbi sa ustašama.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.

Sahranjen je u spomen-kosturnici palih boraca na glavnom varaždinskom groblju.