Narodni heroj – Matija Verdnik Tomaž

iz Jesenica ( Slovenija )

Narodni heroj Matija Verdnik Tomaž je rođen 16. septembra 1916. godine u gradu Jesenice, opštini Bistrici. Njegov otac radio je u Železari Jesenice, tako da je i Matija izučio metalostrugarski zanat. Još kao mlad se pridružio naprednom radničkom pokretu. Već u šesnaestoj godini života postao je član Saveza komunističke omladine Jugoslavije, a 1937. godine član Komunističke partije Jugoslavije.

Matija Verdnik Tomaž
Matija Verdnik Tomaž

Početkom 1941. godine bio je interniran u logor političkih zatvorenika u Ivanjici. Nakon okupacije se vraća u Jesenice i nastavlja svoje političke aktivnosti kao rukovodilac skojevske organizacije. U julu 1941. godine je prisustvovao sastanku vodećih partiskih funkcionera, gde je doneta odluka o ustanku na Gorenjskoj. Matija Verdnik Tomaž je ostao u Železari sa zadatkom da sakuplja oružje i da pošalje radnike u partizanske jedinice. Nemci su osetili njegovo prisustvo u Železari i na sve načine su pokušavali da ga uhvate. Pod hitno je morao da se skloni u Korušku. Međutim, tu je završio uhapšen. Nije bilo dokaza, tako da je privremeno pušten.

Već u decembru on odlazi u partizane i uskoro postaje politički komesar Gregorčičevog bataljona. Polovinom 1942. odlazi sa partizanskim partolama u Korušku, širi ideje o ustanku i osniva odbore Osvobodilne fronte. U septembru iste godine počinje stalno da radi u Koruškoj i postaje sekretar Okružnog komiteta Partije za Lož. Redovno je održavao veze sa antifašistima u Austriji. Uskoro sam odlazi u Celovac i tamo organizuje otpor protiv nemačkog fašizma.

Decembra 1943. godine prelazi Dravu u blizini Celovca i pod veoma teškim okolnostima fašista i njihovog terora organizuje pokret otpora među Koruškim Slovencima. Iako je bilo veoma teško održavati veze sa Glavnim štabom, zahvaljujući Matiji Verdniku NOP se veoma brzo širio i jačao otpor u celoj Koruškoj oblasti. U januaru 1944. fašisti su otkrili sklonište Oblasnog komiteta komunističkie partije Slovenije za Korušku. Vodila se velika bitka u kojoj je Matija zadobio teške povrede i rane, kojima je na kraju podlegao.

Za narodnog heroja Matija Verdnik Tomaž proglašen je 20. decembra 1951.