Narodni heroj – Milija Rašović iz Podgorice ( Crna Gora )

Milija Rašović rođen je 1915. godine u selu Fundina, kod Podgorice, u seljačkoj porodici. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, ali zbog teških materijalnih uslova nije mogao da produži školovanje. Zaposlio se u žandarmeriji i radio u Beogradu. Iako je bio žandar, uključio su radnički pokret, sarađivajući sa studentima revolucionarima, obavještavajući ih o namjerama policije i prenoseći dragocjene poruke uhapšenima.

Milija Rašović
Milija Rašović

Posle okupacije Kraljevine Jugoslavije, odbio je da ostane u žandarmeriji i služi okupatoru i vratio se u rodni kraj. Tu se povezao sa članovima Komunističke partije Jugoslavije i učestvovao u pripremama za oružani ustanak. Bio je veoma aktivan u prikupljanju i skrivanju ratnog materijala i obuci omladinaca u rukovanju oružjem. Milija Rašović učesnik je Trinaestojulskog ustanka. Krajem 1941. godine dobrovoljno se prijavio u Crnogorski partizanski odred, koji je upućen u Sandžak. Sa ovim odredom učestvovao je u napadu na Pljevlja, 1. decembra 1941. godine.

Kada je 21. decembra 1941. godine u Rudom formirana Prva proleterska udarna brigada on je postao borac njenog Prvog lovćenskog bataljona. Učestvovao je u mnogim borbama brigade, a posebno se istakao u borbama – na Savinom Laktu, Maoču, istočnoj Bosni i dr. Zbog svoje hrabrosti, ali i doslednosti za Narodnooslobodilački pokret, 1942. godine je primljen u članstvo Komunističke partije Jugoslavije.

Istakao se i u borbama s četnicima u Hercegovini – sa svojom desetinom je 12. juna 1942. godine, branio na brdašcu Pleće prodor četnika ka Čemernu. Jake četničke snage su, uz snažnu podršku italijanske artiljerije, više puta pokušavale jurišem da prodru preko Pleća, ali ih je Milijina desetina čitavog dana zadržavala.

Tokom 1942. godine Milija Rašović učestvovao je u borbama na pruzi Sarajevo—Konjic, kod Šuice, Duvna, napadu na Livno, borbama s Italijanima kod Aržane i dr. U borbama za Sitnicu, s puškomitraljezom je upao u neprijateljsko utvrđenje i to je predstavljalo prolomni trenutak bitke – iznenađeni, Nemci i domobrani su se predali. O tom njegovom podvigu govorila je i radio-stanica „Slobodna Jugoslavija“, i nazvala ga „partizanskim herojem“.

Aprila 1943. godine, na Drini se vodila borbi za stvaranje mostobrana. Tokom ove borbe grupa od oko šezdeset boraca Prve proleterske udarne brigade našla u veoma teškoj situaciji – prelaženje ostalih snaga bilo je otežano, municija ponestajala, a na Krčinom brdu u rovovima se grčevito branio bataljon Italijana. Milija Rašović se tada javio kao dobrovoljac u grupu bombaša koja je imala zadatak da Italijane napadne s leđa i na taj način ih primora da se povuku. Ovo je bio njegov poslednji zadatak, jer je u toku ovog napada poginuo.

Za narodnog heroja proglašen je 20. decembra 1951. godine.