Prva proleterska

Organizing history by tags.

SEDAM VUJOVIĆA -Gojko ĐUKIĆ

SEDAM VUJOVIĆA  Bataljon je prorijeđen u borbama vođenim januara 1944. godine oko Travnika, Turbeta i Karaule. Plato pozadi Vlašića, prosiječen kanjonom Ugra, skiven je sniježnom mećavom....

RATNA SOLIDARNOST GARIBALDINACA I PROLETERA – Mario GUCINATI

RATNA SOLIDARNOST GARIBALDINACA I PROLETERA  Sprovodeći u delo fašistički program porobljavanja drugih naroda, Italija je u proleće 1941. okupirala neke pokrajine jugoslovenske teritorije. Ja sam,...

ČETA DJEČAKA – Mišo LEKOVIĆ

ČETA DJEČAKA Ići ćeš u Omladinsku četu Kragujevačkog bataljona — rekao mi.je jednog januarskog dana 1944. načelnik štaba 1. proleterske brigade, LJubiša Veselinović, kada sam...

PROLETERSKI KOMANDANT

PROLETERSKI KOMANDANT  Prošlo je više nedelja od borbi u petoj ofanzivi. Prva proleterska je već bila u centralnoj Bosni. Koračali smo prostranim Petrovim poljem na putu...