Narodni heroj- Ratko Mitrović iz Čačka ( Srbija )

Ratko Mitrović  rođen je 27. maja 1913. u Čačku, gde je i završio osnovnu školu i gimnaziju. Još kao gimnazijalac prišao je naprednom radničkom pokretu. Bio je angažovan kao sekretar sportskog društva „Borac“ i kao član radničkog kulturno-umetničkog društva „Abrašević“, a angažovao se i u Ujedinjenim radničkim sindikatima.

Na Beogradskom univerzitetu studirao je prava i bio veoma aktivan u raznim demonstracijama i manifestacijama kako na fakultetu, tako i van njega, zbog čega je više puta hapšen. U članstvo Komunističke partije Jugoslavije primljen je 1939. godine.

Ratko Mitrović
Ratko Mitrović

U vreme okupacije Kraljevine Jugoslavije 1941. godine, Ratko Mitrović je bio sekretar Okružnog komiteta KPJ za Čačak i jedan je od organizatora ustanka u tom kraju, pa je u cilju toga krajem maja i početkom juna održao Okružnu konferenciju Partije.

Po odluci Okružnog komiteta KPJ za Čačak, 12. jula 1941, na Stjeniku, na planini Jelici, postao je politički komesar tada formiranog Čačanskog partizanskog odreda „Dr Dragiša Mišović“. Odred je izvršio više akcija koje su podrazumevale diverzije i borbene zadatke, da bi na kraju i oslobodio Čačak i uspostavio oko njega slobodnu teritoriju. Nakon oslobođenja Guče, Gornjeg Milanovca, Čačka i drugih mesta, Ratko Mitrović je imao organizatorske zadatke kao što je uspostavljanje narodne vlasti i omasovljenje odreda koji je s ostalim odredima nastojao da oslobodi Kraljevo.

Naročito se istakao 7. novembra 1941, kada su četnici Draže Mihailovića pokušali da preotmu Čačak od partizana. Ratko Mitrović je, s Trnavskim i Ljubićkim partizanskim bataljonom i četom gradske milicije, osujetio četnike u toj nameri i oni su morali da se povuku prema Ravnoj gori. U Prvoj neprijateljskoj ofanzivi nemačka 113. pešadijska divizija je uspela da dođe u Čačak i ponovo ga okupirala 28. novembra 1941. godine. Zbog brzine dejstva ove divizije, neki delovi Čačanskog partizanskog odreda nisu uspeli da se povuku, već su ostali u gradu. Glavnina odreda se povukla prema Sandžaku.

Ratko Mitrović je bio među onima koji su ostali u opkoljenom gradu. Četnici su ga uhvatili 8. decembra 1941. godine u selu Ježevici, kod Čačka i predali Nemcima. Obešen je 11. decembra 1941. godine na čačanskoj pijaci, sa koje su često, odjekivale njegove reči upućene borcima i narodu:

“Doći će dan kada ćemo mrskog okupatora isterati iz naše zemlje! Doći će dan pobede, drugovi, dan kada ćemo vedra čela moći svakome u oči da pogledamo, dan kada će nam celo napredno čovečanstvo reći: hvala, pokazali ste kako se treba boriti za slobodu!”.

Odlukom Predsedništva Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), a na predlog Vrhovnog komandanta Jugoslovenske armije maršala Josipa Broza Tita, progašen je za narodnog heroja 25. septembra 1944. godine.

Osnovna škola u Čačku i osnovna škola u Novom Beogradu nose njegovo ime. U Čačku postoji Kuća narodnog heroja Ratka Mitrovića