Narodni heroj – STEVO BOLJEVIĆ iz Podgorice ( Crna Gora )

Stevo Boljević rođen je 17. maja 1918. godine u selu Stijena, kod Podgorice.

Stevo Boljević
Stevo Boljević

Pre Drugog svetskog rata je bio student Više ekonomske škole u Zagrebu.

Član Komunističke partije Jugoslavije je od 1936. godine.

Učesnik Narodnooslobodilačke borbe je od 1941. godine.

Poginuo je 13. juna 1943. godine iznad Tjentišta, u toku Bitke na Sutjesci, kao politički komesar Drugog bataljona Pete proleterske crnogorske udarne brigade.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. novembra 1953. godine, Stevo Boljević proglašen je za narodnog heroja.

Yu nostalgija