bitka na sutjesci

Organizing history by tags.

Na danasnji dan – Formirana Treća krajiška proleterska narodnooslobodilačka udarna brigada

 Formirana Treća krajiška proleterska narodnooslobodilačka udarna brigada Na danasnji dan 22. avgusta 1942 Treća krajiška proleterska udarna brigada formirana je 22. 8.1942. godine u selu Kamenici kod Drvara, od Drvarskog, Petrovačkog...

Na danasnji dan – POGINUO SAVA KOVAČEVIĆ

POGINUO SAVA KOVAČEVIĆ NA danasnji dan 13.06.1943 POGINUO SAVA KOVAČEVIĆ U najtežem periodu bitke na Sutjesci, juna 1943. godine, Sava je bio postavljen za zapovjednika Treće udarne divizije....

Na danasnji dan – Godišnjica smrti Nurije Pozderac

Godišnjica smrti Nurije Pozderac   Na danasnji dan 12.juna 1943.godine Nurija Pozderac rođen je 15. januara 1892. godine u Cazinu. Pozderac je ostvario prvi ozbiljniji politički angažman postavši...

Na danasnji dan – POGINULA PARTIZANKA BISERKA BUKIĆ 05.06.1943

Na danasnji dan - POGINULA PARTIZANKA BISERKA BUKIĆ Na danasnji dan 05.06.1943 Slučajno smo saznali za još jednu tragične ljubavnu priču iz Narodnooslobodičake borbe. Radi se o...

Četvrta proleterska brigada u Bici na Sutjesci+(Foto)

Četvrta proleterska brigada u Bici na Sutjesci (15. maj — 20. jun 1943) Od Sinjajevine, preko Pive, na Bioč-planinu Početak pete neprijateljske ofanzive zatekao je 4. proletersku...

Bitka na Sutjesci (15.05 1943. -15.06 1943.)

Bitka na Sutjesci (15.05 1943. -15.06 1943.) Posle pretrpljenog neuspeha u bitci na Neretvi u operaciji ,,Vajs”, nemačka Vrhovna komanda je želela da spreči prebacivanje...

MOSTARSKI NAPRIJED

MOSTARSKI NAPRIJED Sredinom maja 1943 Treći (Mostarski) bataljon Desete hercegovačke brigade branio je položaje na Ledeniku (16 km jugoistočno od Avtovca) na kojima je povremeno...

TRI BORBE NA TRI REKE

TRI BORBE NA TRI REKE Otpočela je još jedna ofanziva,reče komandant Kragujevačkog bataljona Moma Stanojlovič, posmatrajući dvogledom kolone Nemaca, koje od Bijelog Polja idu prema...

POGINUO JE USPRAVNO

POGINUO JE USPRAVNO   Boško Kovačević bio je malog rasta. Sigurno mogu reći najmanji, ali jedan od najhrabrijih u našoj četi. Zvali smo ga "Mali Boškić". Kad smo se...

SA RANJENICIMA NA JAHORINI

SA RANJENICIMA NA JAHORINI Bilo je to posle zadnjeg proboja u bici na Sutjesci. Putovali smo 21. 7. 43. čitavu noć i osvanuli na Jahorini. Lepa je to planina. Izgledalo je da će biti vedro, da će biti lep dan, mada...