Narodni heroj – Stjepan Bobinec Šumski

iz Sl.Požege ( Hrvatska )

Stjepan Bobinec Šumski rođen je 1919. godine u Alagincima kod Slavonske Požege. Pre rata je pohađao gimnaziju u Zagrebu gde je 1937. godine postao član Saveza komunističke omladine Jugoslavije. Kao skojevac se naročito ističe u revolucionarnom omladinskom pokretu. Godine 1940. odlazi na odsluženje vojnog roka, te ga je u vojsci zatekao napad na Jugoslaviju i kapitulacija zemlje. Bio je zarobljen i otpremljen u Osijek. Međutim, kada su tamošnje ustaške vlasti ustanovile da je po nacionalnosti Hrvat, bio je pušten kući.

Stjepan Bobinec Šumski
Stjepan Bobinec Šumski

U jesen 1941. godine zaposlio se na železnici u Zagrebu kao službenik. Tu se ubrzo povezao sa skojevskom organizacijom. Radio je kao veza na prebacivanju ljudi u partizane, te na prikupljanju i slanju vojnog i sanitetskog materijala. Na tom je radu ostao sve do početka 1943. godine, kada organizuje grupu od desetak omladinaca i omladinki i zajedno s njima odlazi u Moslavačku udarnu grupu broj 7. Ta je grupa bila poznata po svojim akcijama, a naročito diverzijama na teritoriji između Dugog Sela i Čazme. Stjepan Bobinec, sada pod nadimkom Šumski, ubrzo nakon što je došao u grupu, pokazao se kao hrabar i neustrašiv borac.

Stjepan Bobinec Šumskii se istakao u čitavom nizu akcija. Tako je jednom prilikom Moslavačka grupa 7 napala dva nemačka kamiona sa vojnicima i jedna osobna kola sa nemačkim potpukovnikom i jednim višim domobranskim oficirom, koji su se uputili u Ivanić-Grad na prisilni otkup stoke.

Grupa je dobila zadatak da zarobe oficire i sprovedu ih u Glavni štab. Akcija je u potpunosti uspela, a u njoj se posebno istakao Stjepan. Dok su njegovi drugovi otvorili iz zasede vatru na kamione, Šumski je zajedno s još jednim drugom priskočio osobnim kolima i, ne obazirući se na tanad koja je zujala oko njega, izvukao oficire iz automobila i odvukao ih sa ceste.

Jednom drugom prilikom Grupa je dočekala u zasedi kamion pun nemačkih vojnika. Oko polovina vojnika je poginulo, a ostali su zarobljeni i otpremljeni u Moslavinu. I u ovoj se akciji Šumski istakao svojom hrabrošću. Nešto kasnije, Šumski je sa Grupom napao jednu ustašku postaju u kojoj je likvidiran veliki broj ustaša, a među njima i poznati ustaški zločinac Mladen Kloštra Ivanić iz Čemernice. Ta je akcija odjeknula Moslavinom.

U proleće 1944. godine, Stjepan Bobinec Šumski je postavljen za komandanta Posavskog odreda, a ubrzo zatim i za komandanta Druge moslavačke brigade. Nakon kratkog vremena pošto je postavljen na mesto komandanta, Šumski se sa brigadom našao u blizini Dugog Sela, gde su ih iznenada napale jake nemačke snage potpomognute od ustaša i Čerkeza. U teškoj borbi, Šumski je dva puta ranjen u prsa i u noge.

Videvši da ne može da se kreće, Nemci su jurnuli da ga zarobe. Kada se približila grupa nemačkih vojnika, Stjepan Bobinec Šumski je aktivirao bombu. Tako ne samo da im nije pao u ruke, nego je sa sobom poveo u smrt još nekolicinu neprijateljskih vojnika.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. novembra 1953. godine,

Stjepan Bobinec Šumski

proglašen je za narodnog heroja.