Narodni heroj – Vasilije Đurović Žarki

iz Danilovgrada ( Crna Gora )

Vasilije Đurović Žarki rođen je 1920. godine u selu Grliću, kod Danilovgrada. Zbog komunističkih uverenja bio je isključen iz nekoliko gimnazija, te je naposletku maturirao u Prokuplju. Učestvovao je u martovskim demonstracijama 27. marta 1941. godine.

Vasilije Đurović Žarki
Vasilije Đurović Žarki

Učesnik Narodnooslobodilačke borbe je od 1941. godine. Pristupio je Topličkom partizanskom odredu prilikom njegovog osnivanja 3. avgusta 1941. godine. Ubrzo je bio postavljen za komandira čete, a zatim za komandanta bataljona.

Godine 1943. s grupom boraca je bio upućen sa Jastrepca na Ozren, odnosno u Timočku krajinu. Tu je bio komandant Zaječarsko-timočkog odreda do 11. marta 1944, kada je postavljen za komandanta Devete srpske brigade.

Posle boravka u Toplici, Deveta brigada se spustila u južnu Srbiju. Brigada je krajem maja 1944. naišla na nemačke jedinice. Brigada je uspela da se probije, ali je Vasilije Đurović Žarki bio zarobljen i narednog dana streljan u logoru Crveni krst kod Niša.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 6. jula 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.