Narodni heroj – Vladimir Đorđević iz Leskovca ( Srbija )

Vladimir Đorđević rođen u Leskovcu 1905. godine. Nakon završetka osnovne i trgovačke škole pošao je na stolarski zanat. U radnički i sindikalni pokret uključio se odmah nakon Prvog svetskog rata, a 19. decembra 1923. godine izabran je za sekretara Pododbora saveza drvodeljskih radnika u Leskovcu, i na toj dužnosti je ostao više godina.

Vladimir Đorđević
Vladimir Đorđević

Sekretar uprave radničkog sportskog društva „Sloboda“ postaje 1. aprila 1926, a oktobra 1928. godine kao predstavnik Jablaničkog okruga u tajnosti je prisustvovao Četvrtom kongresu KPJ u Drezdenu. Zbog svog aktivnog političkog rada često se nalazio pod prismotrom policije. Godine 1936. je uhapšen i u beogradskom zatvoru „Glavnjača“ je odležao osam meseci. U zatvoru je strahovito mučen tako da su mu i zubi i vilica bili polomljeni.

Posle puštanja iz zatvora još više se politički angažovao, naročito na slanju dobrovoljaca u Španiju. Godine 1940. Vladimir Đorđević izabran je, na Okružnoj partijskoj konferenciji, za člana Okružnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije (OK KPJ) za Leskovac. Pod izgovorom ga ga pozivaju na vojnu vežbu, 31. decembra 1940. godine, policijske vlasti su ga oterale u logor kod Ivanjice.

Posle izlaska iz logora nastavio je partijski rad, aktivno učestvujući u pripremama za oružanu borbu. Učesnik je sastanka OK KPJ u selu Bratmilovcu, i posle 22. juna 1941. godine ilegalno radi na organizovanju Narodnooslobodilačke borbe u Leskovcu i Vranju. Nakon reorganizacije Kukavičkog partizanskog odreda, postao je politički komesar odreda i učestvovao je u prvim akcijama ovog odreda.

Početkom novembra 1941. godine primio je zadatak da reorganizuje Narodnooslobodilački pokret prema Vlasotincu, ali iznenada, 5. novembra iste godine, kod sela Tulova blizu Leskovca, nailazi na bugarsku zasedu i gine.

Ukazom Predsedništva Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), 9. oktobra 1945. godine, među prvim borcima Narodnooslobodilačke vojske, proglašen je za narodnog heroja.

YU NOSTALGIJA