Narodni heroj – MILOŠ BAJEVIĆ iz Bileće ( BiH )

Miloš Bajović rođen je 13. aprila 1921. godine u selu Baljcima, kod Bileće.

Miloš Bajović
Miloš Bajović

Pre Drugog svetskog rata je završio Trgovačku školu, ali se zbog nemogućnosti da nađe posao bavio zemljoradnjom.

Učesnik Narodnooslobodilačke borbe je od 1941. godine, a član Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) je od 1942. godine.

Poginuo je kao zamenik politički komesar Prvog bataljona Desete hercegovačke udarne brigade, 25. aprila 1944. godine u borbi s četnicima u selu Baljcima.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 24. jula 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.

YU NOSTALGIJA