Home Spomenici NOB-a 1941-1945 Spomenik Galebova krila – Podgora (Hrvatska)

Spomenik Galebova krila – Podgora (Hrvatska)

756
0

Spomenik Galebova krila – Podgora (Hrvatska)

Galebova krila, spomenik u Podgori podignut 1962. u čast poginulih i stradalih pomoraca i mornara boraca u Drugom svjetskom ratu. Djelo je kipara Rajka Radovića. U nazočnosti jugoslavenskoga predsjednika J. Broza – Tita svečano je otkriven na Dan mornarice, 10. IX. 1962. u povodu dvadesete godišnjice osnivanja partizanske mornarice i poslije Jugoslavenske ratne mornarice.

Spomenik Galebova krila
Spomenik Galebova krila

Monumentalni Spomenik Galebova krila visok 32 m predstavlja uspravno krilo što simbolizira let do pobjede, a prelomljeno pale mornare u borbi za slobodu. Na prednjoj, prilaznoj strani spomeničkoga postamenta postavljena su dva reljefa što prikazuju, na lijevoj strani, partizansku mornaricu 1942. i, na desnoj strani, Jugoslavensku ratnu mornaricu 1962. Neposredno uz spomenik izgrađen je amfiteatar na čijem se zidu nalazi ploča s ispisanim stihom J. Kaštelana:

»Stani, slušaj živu legendu slobode / koju more govori / pod kamenim Biokovom / more neumorno, more duboko«.

U februaru 1972. spomenički kompleks je registriran kao kulturno dobro i upisan u registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnoga zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu.

Teže je oštećen 1990-ih kada je u dva navrata bio izvršen pokušaj njegova rušenja

“Rađanje naše mornarice bilo je dugotrajno i teško, s mnogo žrtava. Često smo morali ostavljati i ono malo objekata koje smo imali, i potapati ih u more da neprijatelju ne bi pali u ruke, i odlaziti sa puškom na kopno i boriti se. Poznato mi je da je bilo i drugova koji su se borili na moru a onda u sastavu naših divizija i brigada išli čak tamo do Crne Gore i nazad. Jednom rječju, moram ovdje istaći da je naš narod u Dalmaciji možda kompaktnije nego igdje drugdje u našoj zemlji učestvovao u borbi protiv neprijatelja.”

— Josip Broz – Tito, ulomak iz govora od 10. IX. 1962. u Podgora