Oslobođen Bihać ( Bihacka operacija ) – 04.11-1942 – YU KALENDAR

Na današnji dan

04.11.1942. godine

Oslobođen Bihac ( Bihacka operacija )

Bihaćka operacija je jedna od najvećih pobjeda NOV i POJ u 1942. godini. U njoj je osam brigada NOVJ pod komandom Operativnog štaba za Bosansku krajinu uništilo ustaško-domobranski garnizon u Bihaću i okolnim mjestima i nanijelo neprijatelju značajne gubitke.

Bitka za grad trajala je od 2. do 4. novembra 1942., i nastavila se nastupnim maršem jedinica NOVJ protiv ostataka razbijenih jedinica i demoralisanih okolnih garnizona. Razbijen je ustaški 4. djelatni stajaći “sdrug” (brigada) i dijelovi 12. domobranske pješačke pukovnije.

Smotra u Bihacu 1942 i Tito
Smotra u Bihacu 1942 i Tito

Ovo je bila jedna od najvećih u dugom nizu pobjeda NOVJ nad snagama NDH koje su uzdrmale NDH i veoma ograničile domen važenja njenih ustanova.

Osvajanjem Bihaća povezana je slobodna teritorija u Bosanskoj Krajini i centralnoj Bosni sa slobodnom teritorijom u Dalmaciji. Lici, Kordunu i na Baniji. Tako je formirana neprekidna slobodna teritorija od Karlovca do Livna na kojoj su obrazovane mnoge vojne i civilne institucije, poznata kao Bihaćka republika ili Titoland (po Nijemcima).

Oslobođeni Bihać postao je vojno, političko i kulturno središte Narodnooslobodilačkog pokreta.

Yu nostalgija