Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu maja 1941. godine

RADNI NARODE BOSNE I HERCEGOVINE!

Strašna tragedija koja je zadesila naše narode donijela im je nacionalno ropstvo, glad i pustoš. Narodi Jugoslavije proživljuju najteže časove u svojoj istoriji. Osovinske okupatorske vlasti bjesne u svojoj podivljaloj ubilačkoj i pljačkaškoj hajci nad narodima Jugoslavije. Tamnice se pune narodnim borcima širom cijele Bosne i Hercegovine, ubija se na sve strane.

Svakodnevno rijeka Vrbas izbacuje izmrcvarene leševe. Od nedjelje do utorka na Savi kod Broda izvučeno je preko 30 leševa — većinom seljaka iz Bosne. Okupatorske trupe i njihovi agenti frankovci, metodama srednjovjekovne reakcije, hoće da unište srpski narod u našim krajevima. Njemačke okupatorske trupe sravnile su čitavo srpsko selo Sanu kod Prijedora i u plamenu sela, na trgu, objesile 27 seljaka. U Zvečajgradu kod Jajca strijeljana su tri seljaka Srbina i preko stotinu uhapšeno i premlaćeno. Bosnom i Hercegovinom krstare bande naoružanih kriminalaca i najmračnijih tipova koji bez ikakove odgovornosti ubijaju, pljačkaju i prijete. U tako teškoj situaciji i avet gladi pokrila je opustošenu zemlju, a bijeda i nestašica sve se više šire. Frankovci su razvili bratoubilačku kampanju, natjerujući gladni i porobljeni narod da se između sebe pokolje.

Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu maja 1941. godine | Yu NoStAlGiJa

RADNI NARODE BOSNE I HERCEGOVINE! Kroz dvadeset godina velikosrpska gospoda je pljačkala tvoju zemlju. Da bi mogla održati vlast, unosila je svađu među narode. Raspirivala je šovinističku mržnju i krvavo gušila svaku tvoju borbu za slobodu. Ta ista gospoda izdala te je tvojim vjekovnim neprijateljima. Ona je vodila računa samo o tome kako će se obogatiti.

Zbog toga je ugnjetavala dvadeset godina razne narode Jugoslavije, zbog toga je zanemarivala odbranu zemlje, zbog toga je zabranila avangardu radničke klase — Komunističku partiju, uvela zakon o zaštiti države i punila tamnice najboljim sinovima radnog naroda. Zbog tih kapitalističkih, bogataških interesa silom se odupirala borbi cijelog radnog naroda koji je, u interesu mira i nezavisnosti, tražio da se na vrijeme sklopi pakt o uzajamnoj pomoći sa SSSR-om.

Danas Bosna i Hercegovina postaje ponovno porobljena pokrajina koju pljačka, sa još većom bezobzirnošću i terorom, hrvatska frankovačka gospoda. Ta gospoda, koja se okružila najmračnijim tipovima i jednom grupicom zavedene omladine, nema masovnu potporu u hrvatskom narodu.

Tu gospodu dovele su okupatorske vlasti da bi preko nje mogle lakše pljačkati i ubijati. Danas frankovački odredi, zaštićeni od njemačkih trupa, ubijaju, pljačkaju i ponižuju srpski narod, prijeteći da će ga iskorijeniti iz Bosne i Hercegovine. Podivljali u svojim mračnim pobudama, oni čine pljačkašku hajku nad Jevrejima — nastojeći i fizički da ih unište.

RADNI NARODE! Osvajačka čizma gazi tvoju nezavisnost i hoće da te uništi.

SRBI! Dvadeset godina varala vas je gospoda iz Beograda. Potpirivala je u vama šovinističku mržnju prema Hrvatima i muslimanima da bi mogla da vlada. Stvarala je bratoubilačke pokolje. A danas vas je — jer je mislila samo na svoju pljačku — izdala tuđinu. Njemačke okupatorske trupe hoće da vas unište. Terorom nad vama, preko plaćeničke i izdajničke frankovačke gospode, hoće da vas bace u bratoubilački rat sa vašom braćom Hrvatima i muslimanima. Hrv. narod kao i muslimani nemaju nikakve veze sa plaćenicima — frankovcima.

Srpski narode, ne daj se zavesti od okupatorskih vlasti koje se prave da te zaštićuju od hrvatskih terorista. Tvoji su neprijatelji okupatorske trupe i njihova lakejska domaća klika — frankovci, a ne tvoja braća Hrvati i muslimani.

MUSLIMANI, vas je kroz dvadeset godina ugnjetavala beogradska gospoda. Vašu borbu za slobodu iskorišćavala je vaša gospoda i prodavala vas, radi svoje pljačke, beogradskim režimima. Danas druge izdajice, ali opet gospoda, vašu ljubav za slobodu i borbu za bolji život prodaju frankovačkoj vladi u Zagrebu.

Danas vas frankovci proglašuju većim Hrvatima nego što su oni, jer nemaju nikakove podrške u hrvatskim masama i vas žele da upotrijebe kao prljavo oruđe u sprovođenju nacionalnog ugnjetavanja Srba i terora nad Jevrejima i Hrvatima. Oni vašu mržnju prema tlačiteljima iz Beograda, šovinističkom kampanjom, žele da pretvore u mržnju prema srpskom narodu i Jevrejima. Time vas izlažu bratoubilačkoj borbi i mržnji drugih naroda u Bosni.

Muslimani, ne dajte se zavesti od muslimanske frankovačke gospode koja vas izlaže strahovitim opasnostima.

HRVATI, frankovačka gospoda ne samo da je pomogla rasparčati Jugoslaviju, nego je to učinila i sa samom Hrvatskom. Divnu Dalmaciju prodala je Talijanima, a hrvatskom narodu nametnula je kralja iz talijanske kraljevske porodice i time hrvatski narod bacila u službu talijanske gospode. Frankovci hoće od hrvatskog naroda da naprave roblje osovinskih sila i tlačenje srpskog i slovenačkog naroda. Marionetska vlada Ante Pavelića razvila je u Bosni i Hercegovini strašnu šovinističku kampanju uvlačeći hrvatski narod u bratoubilačku borbu.

Hrvati, povedite borbu sa Srbima i muslimanima protiv osovinskih agenata — frankovačke gospode, protiv krvavih neprijatelja sviju nas — okupatorskih vlasti, za svoju slobodu i nezavisnost.

JEVREJI, vi najviše osjećate neljudsku bezobzirnost i zločinačku dušu frankovačke gospode. Put boljeg života i za vas jeste zajednička borba sa Srbima, Hrvatima i muslimanima koju vodi Komunistička partija.

RADNICI I RADNICE, okupatorske vlasti i njihovi agenti frankovci hoće da vas zastraše prijetnjama, koncentracionim logorima i ubistvima i na taj način da vas učine nesposobnim da se oduprete najbezdušnijem i najkrvavijem izrabljivanju koje vam spremaju. Obmanama o nekom blagostanju i novom raju za radnike hoće da ubiju vjeru u vašu konačnu pobjedu. Oni otpuštaju radnike sa posla i onda ih sa prijetnjama tjeraju da idu u Njemačku i tamo rade po rudnicima i junkerskim imanjima.

Skoro u svima preduzećima širom cijele Bosne i Hercegovine otpuštaju se radnici, da po Njemačkoj rade najteže poslove. Radnici i radnice, ne dajte se zastrašiti, zbijte svoje redove i stvorite nesalomljivo jedinstvo radničke klase. Neka vam je primjer borba radničke klase u nekadašnjoj Rusiji, koja je u svojoj herojskoj borbi svrgnula carizam i stvorila nepobjedivu državu sreće i blagostanja — Sovjetski Savez.

RADNI NARODE BOSNE I HERCEGOVINE! Komunistička partija, iako progonjena kroz ovih 20 godina, uvijek je stajala u prvim redovima dosljedno u borbi za prava ugnjetenih i nacionalno porobljenih. Ona je uvijek ukazivala put kojim je trebalo ići da bi se spasio mir i nacionalna nezavisnost.

Komunistička partija, kao i uvijek, boriće se u prvim redovima narodne borbe. Nasuprot teroru, hapšenju i ubistvima, ona će još odlučnije i upornije organizovati borbu protiv okupatora i njihovih agenata. Komunistička partija poziva sve narode Bosne i Hercegovine da prestanu sa međusobnom borbom, mržnjom i krvoprolićem — jer to okupatori i pljačkaši i žele, jer samo time mogu održati svoju vlast.

Hrvati i muslimani, nemojte dopustiti da vi postanete tlačitelji vaše braće Srba i Jevreja.

Komunistička partija vas poziva u bratsko jedinstvo svih naroda protiv okupatora, protiv izrabljivanja a za bolju i srećniju budućnost.

Da živi velika, srećna i nepobjediva zemlja socijalizma — Sovjetski Savez!
Da živi bratska sloga i bratska ljubav naših naroda!
Da živi jedinstvo radničke klase Jugoslavije!
Da živi Komunistička partija Jugoslavije!
Dolje imperijalistički okupatori i njihove sluge!
Živjela nezavisnost naroda Jugoslavije!
Dolje imperijalistički rat!

POKRAJINSKI KOMITET KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE ZA BOSNU I HERCEGOVINU

ZBORNIK NOR-a. tom IV – BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI – knjiga 2 – oktobar-novembar-decembar 1941. (pdf)