Proglas Štaba partizanskih odreda za srez Bosansko Grahovo i okolinu od 7. avgusta 1941. godine

PROGLAS

SRPSKI NARODE! Njemački i talijanski fašistički osvajači pregazili su tvoju zemlju, popalili i opljačkali tvoje domove, uništili tvoju nacionalnu nezavisnost, stavili te u okove najcrnjeg ropstva kakvo te nikad u tvojoj istoriji nije snašlo. Fašistički okupatori i razbojnici hoće da te iskorijene sa lica zemlje, tebe i porod tvoj, u Srbiji pomoću tvojih izdajica — Stojadinovićevih i Ljotićevih izroda i plaćenika, u ovim krajevima preko izdajica hrvatskog naroda — Pavelića i njegovih ustaških bandi.

Proglas Štaba partizanskih odreda

Danas, kada si se digao na svetu oslobodilačku borbu, jer nisi više mogao trpjeti nasilja i zulume svojih okupatora i njihovih plaćenika, fašistički krvoloci Hitler i Musolini spremaju svoj drugi zločinački pohod na tvoju zemlju, na tvoju slobodu koju danas krvlju svojom otimaš i plaćaš. Fašistički banditi ponovno ruše i pale tvoja sela i gradove, nanose smrt tvojoj djeci i ženama. Hitler i Musolini trude se da preko tvog potpunog uništenja, da preko tvojih leševa, dođu do tvoga žita i tvojih bogatstava, da otmu tvoj trud i muku. Fašistički avioni ponovno ruše i pale tvoja sela i tvoje gradove, nanose smrt tvojoj djeci i ženama.

Hitler i Musolini hoće, po cijenu tvog potpunog uništenja, preko tvojih zgarišta i leševa, da dođu do tvoga žita i tvojih bogatstava, kako bi mogli nastaviti svoj vjerolomni, razbojnički napad na zemlju socijalizma, zemlju slobodnih i srećnih sovjetskih naroda, i dalje porobljavati okupiranu Evropu.

ŠTA VAS ČEKA, VAS I VAŠE ŽENE I DJECU, AKO FAŠISTIČKIM RAZBOJNICIMA POĐE ZA RUKOM DA UGUŠE VAŠ NARODNO-OSLOBODILAČKI POKRET? ČEKA VAS — U TO NIKO NE SUMNjA — SMRT I POTPUNO UNIŠTENjE!

Srpski narode, zbij stoga svoje redove, brani svim snagama, do posljednje kapi krvi, svaku stopu svoje rođene zemlje i otetu slobodu! Nanosi svagdje svim sredstvima smrtne udarce okupatorima i domaćim izdajnicima! Ne dozvoli da dođu do kila tvoga žita, do vagona tvoje rude i tvoga drveta, ne dozvoli im da tvoje putove i željeznice i tvoju zemlju koriste za prebacivanje svojih trupa i gušenje tvoje ili tuđe narodne slobode!

Ne nasjedaj pričama kako su tobože talijanski fašisti prijatelji tvoji i tvoje slobode. Zar da budu tvoji prijatelji oni koji nisu prijatelji ni svome narodu, nego ga gone godinama, već gladna i upropašćena po evropskim i afričkim bojištima za svoje bogataške interese? Zar da budu tvoji prijatelji oni koji su u Italiji, ranije, stvarali i izdržavali Pavelićeve ustaške logore…, zar oni koji su onako mučki udarili, zajedno sa njemačkim fašističkim hordama, na tvoju zemlju da je porobe i opljačkaju, koji su i doveli Pavelića na vlast i natovarili ga tebi na leđa i koji danas po Makedoniji, Crnoj Gori, Hercegovini, Dalmaciji, Sloveniji u krvi guše narodnu oslobodilačku borbu?!

Danas ti oni ovdje obećavaju da će te tobože zaštititi od ustaških zuluma ako odložiš oružje, kako bi te onda lakše ponovno bacili pod svoju gospodarsku čizmu.

I njemački i talijanski fašisti prepušteni su svagdje Pavelićevim ustaškim bandama da za njih i mjesto njih vrše kod nas zulume i pokolje i zavađaju narode. I kada su bili blagonakloni prema tebi, bilo je to iz računa, bilo je to zbog toga i u ono vrijeme dok nisu sredili račune sa Pavelićem, jer su htjeli da se oslone na tebe kako bi, [i] protiv otpora hrvatskog naroda, otkinuli što više od naše Dalmacije.

Danas oni neće imati milosti ni prema tebi, kao što nemaju ni prema hrvatskom narodu, jer se mi danas zajednički dižemo da istjeramo fašističke okupatore i njihove sluge iz naše zajedničke kuće. A što se danas laćaju lukavstva prije nego sile, to je zbog nezadovoljstva radnika i seljaka u talijanskoj VOJSCI, zbog nezadovoljstva čitavog talijanskog naroda koji je uvučen u imperijalistički rat i klanje preko svoje volje, kod koga sve više jača svijest o potrebi da sruši svoje fašističke vlastodršce, da ostvari bratstvo svih naroda u slobodi.

Svi oni koji ti danas pričaju o velikom prijateljstvu Musolinija i njegovih bandi prema tebi ne razlikuju se od onih domaćih izdajica tvojih koji su šurovali sa ustašama, to su slute, špijuni i plaćenici talijanskog fašizma, jer su tvoji podli neprijatelji koji ti zabijaju nož u leđa.

HRVATSKI NARODE,
BRAĆO MUSLIMANI,

Pavelić vas je izdao i prodao Hitleru i Musoliniju. Pavelić je prodao našu divnu Dalmaciju talijanskim fašistima, po kojoj danas žare i pale crne košulje. Pavelić je, poslije talijanskih i njemačkih okupatorskih četa, nastavio da sa svojom izdajničkom velikohrvatskom gospodskom klikom pljačka i otima vaše žito, kruh svagdanji, od usta vas i vaših porodica. Pavelić je iskoristio vašu žeđ za slobodom, vašu mržnju na beogradsku velikosrpsku gospodu, da vam nametne još crnje ropstvo, glad i bijedu.

Pavelić vam je, namjesto mira, donio rat i to rat protiv najveće i najmoćnije zemlje svijeta koja danas, u savezu sa velikim demokratskim zemljama, kopa grob fašizmu, rat u kome ginu vaši najbolji sinovi za račun održanja Hitlera i Musolinija, te različitih Haha, Antoneska, Pavelića i njihovih pljačkaških bandi.

I kada nije uspio da od vas — Hrvata i muslimana — načini žandarme i dželate nad bratskim srpskim narodom, nastupaju njemački i talijanski okupatori da unište oslobodilačku borbu naroda Jugoslavije u kojoj učestvuju i vaši najbolji sinovi, da nas sve skupa ponovo porobe, opljačkaju i popale. Eto, tako ustvari izgleda nezavisnost države hrvatske.

SRBI, HRVATI I MUSLIMANI NAŠE DRAGE BOSNE PONOSNE!

Nas su ovdje uvijek nastojala svakolika gospoda — i tuđinska, i srpska, i hrvatska — da zavade, pa da nas onda lakše robe i pljačkaju.

Danas, kada se vodi odlučna bitka na život i smrt između snaga napretka i nazatka, između slobodnih i porobljenih naroda protiv fašističkih osvajača, danas, kada nepobjedive armije Sovjetskog Saveza tuku fašističke razbojnike i nose narodima Evrope slobodu i bolji život, — kujmo u krvi, u junačkom otporu naše borbeno jedinstvo, naš zajednički front protiv okupatora i izdajica; ostvarimo u bratskom savezu ravnopravnost i slobodu svih naroda Jugoslavije!

Radnici, seljaci, vojnici i pošteni građani,
Zora slooode i boljeg života skoro će nam svima svanuti!
Živjela Narodna oslobodilačka borba!
Živjelo bratstvo i ravnopravnost svih naroda Jugoslavije!
Dolje krvavi Hitler i Musolini, dolje okupatori i njihovi plaćenici!

ZBORNIK NOR-a. tom IV – BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI – knjiga 2 – oktobar-novembar-decembar 1941.(pdf)