Ravijojla Janković – Narodni heroj iz Osjeka kod Sarajeva (Bosna i Hercegovina)

 

Ravijojla Janković
Ravijojla Janković

Ravijojla Janković rođena je 1919. godine u selu Osijek kod Sarajeva.Odrasla je u rodnom selu, u siromašnoj porodici, sa sestrom i dva brata. Zbog siromaštva, posle osnovne škole, završila je samo dva razreda Građanske škole. Imala je veliku želju da nastavi školovanje i uspela je da se upiše u Domaćinsku školu u Sarajevu. Kao šesnaestogodišnja devojka, 1935. godine, uključila se u revolucionarni omladinski pokret. Neposredno pred rat, nastanila se kod rođaka na Alipašinom Mostu, gde je nastavila revolucionarnu aktivnost.

Po partijskom savjetu prebacila se u rodno selo, a odatle je ubrzo otišla na Igman, u tek formiranu Semizovačku partizansku četu Partizanski odreda „Zvijezda“. Kada je 9. novembra 1941. godine više od 4.000 neprijateljskih vojnika napalo na partizanske položaje na Paljevu, koje je držalo 120 boraca Semizovačke partizanske čete, Rava je jurišala zajedno s borcima. Tada su uništena dva njemačka tenka. Istog mjeseca postala je borac Visočke partizanske čete Vareškog bataljona.

U jurišu njene čete na neprijateljske bunkere oko željezničke stanice Pajtov Han, 10. decembra, poginulo je šest partizana iz njenog voda i oko 40-ak neprijateljskih vojnika. Bila je jedina žena iz Odreda koja je dobrovoljno stupila u Prvi istočnobosanski udarni bataljon, marta 1942. godine. U vrijeme drugog marša ovog bataljona na Ozren, podnijela je sve teškoće. U toku tog pokreta, u borbi kod Olova, iznijela je ranjenog druga ispred bunkera. Istakla se i u napadu na Vlasenicu.

Bila je čuvena ne samo kao bombaš, nego i kao bolničarka. U oktobru 1942, dio Šeste istočnobosanske brigade prešao je iz Bosne u Srem. U napadu na ustaško uporište, kod sela Vrbanji, Ravijojla Janković je iz borbe iznosila mrtve i ranjene borce, izlažući se neprijateljskoj vatri. Tada je primljena u članstvo Komunističke partije Jugoslavije.

Istakla se i prilikom borbi za oslobođenje Tuzle, oktobra 1943. godine. Krajem oktobra 1943. godine, postala je referent Saniteta u Devetnaestoj brigadi. Iako je bolovala od tifusa, učestvovala je, po najvećoj hladnoći, sa temperaturom, u 40-satnom maršu od Sokolovića za Foču i natrag. Krajem iste godine prebačena je u Štab Sedamnaeste istočnobosanske divizije.

Ravijojla Janković poginula je 3. novembra 1944. godine, kod Bijelih voda na Romaniji, kada su se ustaše, privukle partizanima na stotinjak metara i otvorile vatru.

Ravijojla Janković za narodnog heroja proglašena je 20. decembra 1951. godine.

Sahranjena je u Grobnici narodnih heroja u spomen-parku Vraca, na Trebeviću, kod Sarajeva, a jedna ulica u Sarajevu nosi njeno ime.