Slava Ogrizović Vrinjanin – Narodni heroj iz Zvornika

( Bi H )

Slava Ogrizović Vrinjanin rođena je 15. septembra 1907. godine u Zvorniku. Majka joj je bila udovica činovnika, koja se brinula za svoje desetero dece. Završila je gimnaziju u Zagrebu. Školovala se zarađujući, ali je morala da prekine studije na Filozofskom fakultetu zbog teškog materijalnog stanja.

Slava Ogrizović Vrinjanin
Slava Ogrizović Vrinjanin

Isprva se zaposlila kao činovnica u banci, a zatim je radila u privatnim preduzećima i fabrikama. Uskoro se priključila radničkom pokretu, te organizovala i učestvovala u štrajkovima. Bila je članica SBOTIČ-a, Udruženja univerzitetski obrazovanih žena, Društva hrvatskih književnika i predsednica Društva za prosvetu žene. Bila je aktivna i u drugim organizacijama koje su bile pod uticajem ilegalne Komunističke partije Jugoslavije.

Godine 1936, udala se za profesora matematike, Bogdana Ogrizovića, koji je još od studentskih dana bio povezan s revolucionarnim pokretom. Godine 1940, Slava Ogrizović Vrinjanin je postala članica KPJ.

Nakon okupacije Jugoslavije 1941, nastavila je s ilegalnim radom u okupiranom Zagrebu. Supruga su joj, 2. jula 1943, uhapsili ustaše zbog saradnje sa NOP-om. Narednih mjeseci je organizovala više pokušaja bega za njega i intervenisala kod uticajnih ličnosti u Zagrebu, ali bezuspešno. Otišla je u partizane januara 1944, nakon što je Bogdan obješen u zagrebačkoj Dubravi 20. decembra 1943. godine. Još za vrjeme rata počela je da sakuplja i obrađuje gradivo o oslobodilačkom pokretu u Zagrebu.

Nakon rata, neko je vreme radila u AFŽ-u, a zatim je bila načelnica Ministarstva za socijalno zbrinjavanje, sekretarica Jugoslovenske knjige u Beogradu, direktorka filijale Narodne banke, urednica Radio Zagreba za emisije posvećene NOB-u, članica Plenuma Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske i ostalo.

Slava Ogrizović Vrinjanin umrla je 18. oktobra 1976. godine u Zagrebu.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i ostalih jugoslovenskih odlikovanja.