Učesnica Španskog građanskog rata i Narodnooslobodilačke borbe – Kornelija Neli Popović iz Bačalmaša ( Madjarska )

Kornelija Neli Popović rođena je 29. avgusta 1911. godine u Bačalmašu, u južnoj Mađarskoj. Potiče iz jevrejske porodice Ferdinanda Sendea i Zelme Sende, rođene Kraus, koja se posle Prvog svetskog rata preselila u Jugoslaviju.

Kornelija Neli Popović
Kornelija Neli Popović

Osnovnu školu i nižu gimnaziju Kornelija je završila u Apatinu, a više razrede gimnazije u Somboru. Godine 1932. upisala je Medicinski fakultet u Zagrebu, a 1934. godine je prešla na Medicinski fakultet u Beogradu. Tu se uključila u revolucionarni studentski pokret, koji je tih godina bio veoma aktivan na Beogradskom univerzitetu.

U članstvo tada ilegalne Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) primljena je 1937. godine. Zajedno sa svojom suprugom Vladetom Popovićem, takođe studentom medicine i drugim studentima Beogradskog univerziteta, krajem novembra 1937. godine se uputila u Španiju. Tamo je na strani Republikanske armije, kao bolničarka učestvovala u građanskom ratu.

Posle poraza Španske republike, 1939. godine, zajedno sa stotinama drugih boraca internacionalnih brigada, nalazila se kraće vreme u koncentracionom logoru Sen Zahar u Francuskoj. Odatle je zbog bolesti bila puštena i krajem septembra se vratila u Jugoslaviju.

Odamh po dolasku na granicu Kraljevine Jugoslavije, bila je uhapšena i sprovedena u Beograd. Tada je u pritvoru provela oko mesec dana. Posle izlaska iz pritvora, nastavila je sa partijskim radom. Godine 1940. još dva puta je hapšena – prvo u januaru, kada je zadržana dva meseca, a potom ponovo u julu. Tokom drugog hapšenja, bila je izložena policijskoj torturi, a puštena je decembra 1940. godine.

Početkom 1941. godine ponovo je bila uhapšena i puštena je tek posle vojnog puča, 27. marta. Tada je bila proterana u Apatin. Vratila se ilegalno u okupirani Beograd, gde je učestvovala u pripremama oružanog ustanka. Bila je sekretar jedne ulične partijske ćelije.

Uhapšena je polovinom avgusta 1941. godine i kao poznata komunistkinja i španski borac, od starne Specijalne policije upućena u Banjički logor. Streljana je u prvoj grupi od 20 žena, na strelištu u Jajincima, 19. septembra 1941. godine. Zajedno sa njom tada su streljane — Marijana Gregoran, Rašela Baruh-Simić, Jovanka Radaković i dr.

Posle rata njeni posmrtni ostaci su sahranjeni u Aleji streljanih rodoljuba 1941—1944. na Novom groblju u Beogradu.