JEDAN HEROJ BORBE I RADA

Došao je u našu brigadu nakon toga što je kao omladinac osjetio sav bijes i teror
okupatora, koji je želio da, pomoću prodanih duša, u našoj zemlji uguši svaki otpor
naše napredne omladine. Batinama i mučenjem htjeli su od njega da izvuku priznanje, htjeli su da oda svoje drugove. Ali on je ćutao iako je verovao da je smrtna kazna neminovna za ovo ćutanje.

Slučajnošću, on se izvlači iz zatvora. Pokušava dva puta da bježi iz Brčkog, ali ne uspijeva. Tek treći put, nakon velikih napora, on uspijeva da se preko Majevice prebaci u Posavinu gdje nalazi našu brigadu

JEDAN HEROJ BORBE I RADA
Pivo Karamatijevic- U BORBU! (crtež u glini)

.Zaim Mušanović Zajec uspijeva da za kratko vrijeme stekne veliku ljubav i poštovanje skoro cijele brigade. Onaj koji ga je poznavao zna da to nije čudo. Zajec je bio tip našeg omladinca koji se, osjećajući strahovitu nepravdu koju nam je donio fašizam, probudio, kroz patnj e prekaljivao i, napokon, digao se — da bi beskompromisnom borbom, u koju je založio sebe, izrazio svoj revolt. Da bi svojim radom doprinio stvaranju nečeg boljeg, da bi, svojom primjernošću, bio ostalima putokaz.

»Mladost je bila ono što si morao da uočiš kada si ga posmatrao ili slušao« — kazali su mi neki drugovi. Da, mladost, ali to je bila mladost jedne nove generacije, mladost koja je bila izvor neizmjerne energije, mladost koja je, sa neobičnom iskrenošću, ispoljavala bezgraničnu ljubav prema drugovima i svemu onome što je napredno, a, s druge strane, bezgraničnu mržnju prema svemu onome što je napredno u njemu i drugima htjelo da sputa i uništi.

Divna je mladost kada je ona posvećena idealima i kada se ona sva posveti ostvarenju tih ideala! Drug Zajec posvetio se sav ostvarenju ideala koji treba da donesu svima nama srećniju i bolju budućnost! Ispoljavajući drugarstvo prema svima koji su ga okružavali, on se sav posvećuje radu na uzdizanju svoje jedinice, na uzdizanju sve novih i novih drugova koji u tu jedinicu pristižu. Shvatajući pravilno da je to prvi preduslov za uspjeh u tome radu, on biva svuda primjerom. U borbi i radu — on je svugdje prvi. Zar je onda čudo što je stekao ljubav boraca i povjerenje rukovodilaca.

Zajec je lijep primjer našeg omladinca koji u toku Narodnooslobodilačke borbe ispoljavaju najljepše osobine kao drugovi, upornost u radu na uzdizanju drugova i cijele jedinice — kao rukovodioci.

Dao je svoj život tada kada smo, razbijajući okupatora i narodne izdajice, oslobađali Srbiju. Pao je pogođen u momentu kada je na čelu svoje jedinice jurišao na neprijatelja.

Njegovo djetinjstvo je teška optužba protiv onih reakcionarnih klika koje su onemogućavale, mnogima među našom omladinom, pa i njemu, da ispolji svoj talenat.
Njegovo stradanje je teška optužba protiv okupatora koji je nastojao da na najzvjerskiji način uguši slobodarski duh naše omladine.

Njegova smrt je teška optužba protiv narodnih izdajica, koji su svojom borbom protiv Narodnooslobodilačke vojske pomagali okupatora u našoj zemlji i bratoubilačkom borbom sijali razdor među narode Jugoslavije. Njegov život i rad je najveće priznanje Komunističkoj partiji Jugoslavije, koja je svojim radom stvarala među našom omladinom ovakve divne primjere heroja borbe i rada.

Ime Zaima Mušanovića Zajeca biće krupnim slovima ispisano u istoriji naše brigade, pored imena Pere Kosorića, Pavla Goranina, Mirka Filipovića, Veljka Lukića Kurjaka , Ratka Perića, Ratka Vujovića, Milenka Stojakovića, Vukašina Subotića, Vlade Karana i mnogih drugih.

David PERERA DULE

List XV majevičke NOU brigade
broj 2—3 od 20. 01. 1945. god., str. 5 i 6