Mladen Balorda – Narodni heroj iz Mostara

( Bosna i Hercegovina )

 

Narodni heroj Mladen Balorda (Mostar, 1921 — Mostar, 15. jul 1943), učesnik Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije.

Mladen Balorda rođen je 1921. godine u Mostaru. Potiče iz radničke porodice. Posle završene osnovne škole, upisao je zanatsku školu u kojoj je učio bravarski zanat. Kao mladi radnik je pristupio Radničkom pokretu. U članstvo Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ), primljen je 1940. godine, a nekoliko meseci kasnije i u članstvo Komunističke partije Jugoslavije (KPJ).

Mladen Balorda
Mladen Balorda

Posle Aprilskog rata i okupacije Kraljevine Jugoslavije, 1941. godine, Mladen je u okupiranom Mostaru, po zadatku KPJ, radio na prikupljanju oružja i drugog vojnog materijala. Jula 1941. godine ustaše su ga sa porodicom deportovale u Srbiju, ali se Mladen septembra 1941. godine, zajedno sa jednim drugom vratio u Mostar. Po povratku u Mostar radio je u jednoj ilegalnoj grupi, koja je prikupljala oružje, sanitetski materijal i druge potrebe za partizanske odrede.

Kada se krajem 1941. godine Konjički partizanski odred, koji je bio sastavljen uglavnom od Mostaraca, našao u teškoj situaciji zbog nedostatka municije, Mladen Balorda je kao ilegalac sa jednom grupom partizana iz odreda, upao u italijanski logor u Mostaru i izneo velike količine municije i odneo ih na Boračko jezero. Nešto kasnije, krajem 1941. godine stupio je u Mostarski partizanski odred.

Zbog svoje hrabrosti, često je učestvovao u specijalnim zadacima. U borbama s četnicima juna 1941. godine, jedna grupa boraca Mostarskog partizanskog bataljona bila je zarobljena i predata ustaškim vlastima u Konjicu. Međutim, grupa boraca bataljona, u kojoj je bio i Mladen, ušla je u Konjic, provalila u zatvor i oslobodila zarobljene drugove.

Prilikom zauzimanja Jajca, krajem novembra 1942. godine, Mladen Balorda se na nalazio čelu svog voda i istakao se u zauzimanju bunkera. U toku Četvrte neprijateljske ofanzive, uoči napada na Prozor, Mladen se sa dva druga probio kroz neprijateljske položaje i zapalio jendnu kuću u gradu, da bi zbunio i demoralisao neprijatelja. Istakao se i kao zamenik komandanta Mostarskog bataljona u Petoj neprijateljskoj ofanzivi. Zahvaljujući njegovom rukovođenju, kod Nikšića je uništeno oko 100 neprijateljskih vojnika.

Kada je, 15. jula 1943. godine, pošao da izvede 80 novih boraca omladinaca iz Mostara, u Desetu hercegovačku udarnu brigadu, napadnut je od 200 nemačkih vojnika u selu Kamena. U neravnopravnoj borbi uništena je Mladenova grupa, a on je teško ranjen, zarobljen i odmah potom bio sreljan u Mostarskom blatu. Mladenovog oca Dušana i brata Vasilija Nemci su streljali u Kraljevu, prilikom masovnog streljanja građana oktobra 1941. godine.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 5. jula 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja