Mostarski bataljon

Organizing history by tags.

MOSTARSKI NAPRIJED

MOSTARSKI NAPRIJED Sredinom maja 1943 Treći (Mostarski) bataljon Desete hercegovačke brigade branio je položaje na Ledeniku (16 km jugoistočno od Avtovca) na kojima je povremeno...

PORODICA MUŠTROVIĆ – “Bataljon u okupiranom gradu”

PORODICA MUŠTROVIĆ Porodici Muštrović je povjerena organizacija i vođenje partijske tehnike Tada je »Trkač« pitao Mizu: — Jedno me samo čudi: otkuda se onaj Muštrović, naš...

Juriši i proboj Mostarskog bataljona 

Juriši i proboj Mostarskog bataljona  (Dio raporta Envera Čemaloviča komandira Mostarskog bataljona 5. oktobra 1943. godine Vrhovnom stabu) Dok su Prva dalmatinska, Peta crnogorska i Treća sandžačka,...

Operacija Alfa / oktobar 1942. godine

Operacija Alfa oktobar 1942 godine   Operaciju Alfa je bila združena ofanziva fašističke Italije i četničkih snaga na teritoriji BIH i Hrvatske, u prvoj polovini oktobra 1942. Izvedena je u sklopu ofanzivnih planova italijanske 2. armije....