Josip Broz Tito

Organizing history by tags.

Bitka na Sutjesci (15.05 1943. -15.06 1943.)

Bitka na Sutjesci (15.05 1943. -15.06 1943.) Posle pretrpljenog neuspeha u bitci na Neretvi u operaciji ,,Vajs”, nemačka Vrhovna komanda je želela da spreči prebacivanje...

Tito i Gorkić o trockizmu

Tito i Gorkić o trockizmu Milan Gorkić: „O trockizmu kod nas“ Mnogi misle da je borba protiv trockizma samo jedna zadaća manje ili više međunarodnog karaktera...

Na danasnji dan – Josip Broz Tito je izabran za prvog predsednika Jugoslavije

Josip Broz Tito je izabran za prvog predsednika Jugoslavije Na danasnji dan 14.1.1953. godine Josip Broz Tito je izabran za prvog predsednika Jugoslavije. 14. januara 1953. godine donosenjem...

Na danasnji dan – Josipu Brozu Titu dodijeljen naziv narodnog heroja Jugoslavije

Na danasnji dan - Josipu Brozu Titu dodijeljen naziv narodnog heroja Jugoslavije Na danasnji dan 19.11.1944.godine Predsjedništvo AVNOJ-a je, na svojoj  sjednici u Beogradu, donijelo odluku da...

Na danasnji dan – Centralni komitet Bugarske…

Na danasnji dan 02.11.1944.  godine – Centralni komitet Bugarske radničke partije u pismu generalnom sekretaru Komunističke partije Jugoslavije Josipu Brozu priznao bugarsku krivicu za fašističke zločine...

TITO JE BIO DIV

TITO JE BIO DIV Nikola Grmoja sistem socijalističkog samoupravljanja u kojem je hrvatski narod postigao i ostvario neslućeni razvoj u privredi, prosvjeti, kulturi i znanosti...

Sutjeska – Osumnjičeni podvig / Razgovori s Kočom

Sutjeska - Osumnjičeni podvig / Razgovori s Kočom   Aleksandar Nenadović: Razgovori s Kočom - U osvrtima na ratna borenja i iskušenja, stižemo, evo, do Sutjeske, glavne...

Operacija Schwarz / maj-juni 1943. godine

Operacija Schwarz maj-juni 1943. godine   Operacija Schwarz, poznata kao peta neprijateljska ofenziva, je bila udružena osovinska operacija sa ciljem uništenja partizana na teritoriji okupirane Jugoslavije, tokom Drugog svjetskog rata,...

Tršćanska operacija

Tršćanska operacija Tršćanska operacija je bio vojni poduhvat Jugoslovenske armije s ciljem oslobođenja Trsta i okoline od nemačkih snaga. Operacija je trajala 29. aprila do 2. maja 1945. godine. Bila je deo operacija Jugoslovenske armije...

Moja majka i neuspjeli eksperiment Jugoslavija

Moja majka i neuspjeli eksperiment Jugoslavija Svjetski poznati književnik i filmski scenarist, Sarajlija Aleksandar Hemon, koji već dugi niz godina živi i radi u Chicagu, gdje...