NDH objavila rat SAD-u i Velikoj Britaniji – 1941.g

NDH je postupala kao saveznica Trećeg Reicha i sila osovine, a Hitlerove akcije bile su povezane s ulaskom Japana u rat protiv SAD-a i njihovih saveznika.

Dana 14. septembra 1941. godine Nezavisna Država Hrvatska objavila je rat Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji. Dogodilo se to tri dana nakon što je Hitler objavio rat SAD-u, a NDH je postupala kao njegova saveznica. SAD-u su rat objavile Mađarska, Rumunjska, Bugarska i Slovačka još dva dana prije Nezavisne Države Hrvatske, a Albanija tri dana nakon nje.

NDH objavila rat SAD-u i Velikoj Britaniji – 1941.g | Yu NoStAlGiJa

Za Hitlera i Sile osovine situacija za objavu rata SAD-u bila je nepovoljna. Naime, Treći Reich još je prethodne godine doživio neuspjeh u osvajanju Velike Britanije, a upravo uoči spomenute objave rata Nijemci su zaustavljeni i pred Moskvom. Hitlerov je potez bio nelogičan, jer je nakon neuspjeha u borbi s tim dvjema svjetskim silama, odlučio objaviti rat i trećoj (i to najjačoj).

Doduše, Hitlerove akcije bile su povezane s ulaskom Japana u rat protiv SAD-a (poznati napad na Pearl Harbor dogodio se točno sedam dana prije nego je NDH objavila rat SAD-u), no odluka se dugoročno ipak pokazala katastrofalnom.