Bitka na Neretvi

Organizing history by tags.

Na danasnji dan – Formirana Treća krajiška proleterska narodnooslobodilačka udarna brigada

 Formirana Treća krajiška proleterska narodnooslobodilačka udarna brigada Na danasnji dan 22. avgusta 1942 Treća krajiška proleterska udarna brigada formirana je 22. 8.1942. godine u selu Kamenici kod Drvara, od Drvarskog, Petrovačkog...

Na danasnji dan -Umro Dragomir Felba jugoslovenski filmski, pozorišni glumac

Na danasnji dan -Umro Dragomir Felba jugoslovenski filmski, pozorišni glumac Na danasnji dan 13. jula 2006. godine Umro Dragomir Felba jugoslovenski filmski, pozorišni glumac (7. jul 1921 — 13. jul 2006) Studirao...

TRECA KRAJIŠKA U BICI ZA RANJENIKE – Vlado BAJIĆ

TRECA KRAJIŠKA U BICI ZA RANJENIKE Bitka na Neretvi (poznata kao četvrta neprijateljska ofanziva) naročito je poznata po bici za ranjenike. Pripadnici naše brigade je...

Na danasnji dan – Rođen Faruk Begoli jugoslovenski filmski i televizijski glumac

Na danasnji dan - Rođen Faruk Begoli jugoslovenski filmski i televizijski glumac   Na danasnji dan 14.februara 1944. godine Rođen Faruk Begoli jugoslovenski filmski i televizijski glumac (alb. Faruk Begolli; Peć, 14. februar 1944 — Priština, 23. avgust 2007) Faruk Begoli osnovnu i srednju školu...

Drugi napad i oslobodjenje Prozora 16.februar 1943.godine

Drugi napad i oslobodjenje Prozora 16-17 februar 1943.godine   Obavještavajući Treću diviziju da se oko Bihaća,Ključa, na području Podgrmeča i Korenice vode ogorčene borbe protiv njemačkih,...

Prva dalmatinska proleterska brigada

Prva dalmatinska proleterska brigada Prva dalmatinska proleterska brigada formirana je 6. septembra 1942. u selu Dobrom, blizu Livna. U njen sastav ušli su: 1. bataljun...